Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy dyżurny pracuje w Siedlcach

Data publikacji 17.05.2018

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zakończyły się eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurs składał się z trzech etapów. W finale spotkało się 10 policjantów, z których najlepszym okazał się nadkom. Andrzej Grzyb – Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zakończyły się eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurs składał się z trzech etapów. W finale spotkało się 10 policjantów, z których najlepszym okazał się nadkom. Andrzej Grzyb – Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

I etap turnieju przeprowadzony został w komendach miejskich i powiatowych Policji w kwietniu. Do testu przystąpili dyżurni, ich zastępcy i pomocnicy. Test składał się z 40 pytań z 4 możliwymi odpowiedziami, z których tylko jedna była prawidłowa. Najlepsi przeszli do kolejnego etapu konkursu.

Etap II turnieju odbył się w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w KWP zs. w Radomiu na początku maja. W konkury stanęło 52 funkcjonariuszy na co dzień pełniących funkcje na stanowiskach kierowania. Konkurencja polegała na odpowiedzi na 60 pytań z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej. Spośród uczestników na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono 10 finalistów.

Ostatni etap turnieju miał miejsce wczoraj w KWP zs. w Radomiu. Starcie w finale polegało na jak najlepszym zaprezentowaniu wiedzy i umiejętności w praktyce. Sprawdzian polegał na:

  1. symulacji pracy na stanowisku kierowania
  2. obsłudze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej
  3. obsłudze Systemu Wspomagania Dowodzenia, systemów informatycznych na stanowisku kierowania oraz sposobie przekazywania i przesyłania informacji

Policjanci w tej konkurencji zaprezentowali naprawdę wysoki poziom. Pokazali profesjonalizm w działaniu, dużą znajomość procedur policyjnych, przepisów prawnych oraz umiejętność zbierania i wartościowania informacji o zdarzeniu. Ważnym też było opanowanie i umiejętność rozmowy ze zgłaszającym.

W klasyfikacji końcowej eliminacji wojewódzkich, która jest przepustką do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji wyłoniono trzech najlepszych dyżurnych. Najwyższa statuetkę zdobył nadkom. Andrzej Grzyb – Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Kolejne miejsce na podium wywalczył kolega z jednostki zwycięzcy - mł. asp. Michał Księżopolski, a trzecie asp. szt. Sławomir Piątek – Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Turniej był formą doskonalenia umiejętności zdecydowanej i zgodnej z procedurami realizacji zadań dyżurnego jednostki Policji. Pozwolił na sprawdzenie i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz obowiązujących przepisów prawnych przez dyżurnych Policji, co niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na podniesienie jakości obsługi interesantów.

Po zakończeniu eliminacji odbyło się uroczyste uhonorowanie zwycięzców. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka pogratulował wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników oraz życzył dalszych sukcesów w służbie i zyciu osobistym. Trzem najlepszym funkcjonariuszom służby dyżurnej wręczył puchary oraz nagrody. Pozostali uczestnicy finału otrzymali dyplomy pamiątkowe.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach nadkom. Andrzej Grzyb, będzie reprezentować garnizon mazowiecki podczas Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji organizowanych w Szkole Policji w Katowicach, który odbędzie się w listopadzie.

KWP W Radomiu/ek

  • Policjanci biorący udział w konkursie.
  • Policjanci biorący udział w konkursie.
  • Policjanci biorący udział w konkursie.
  • Policjanci odbierają nagrody.
  • Policjanci z angrodami.
  • Policjant z nagrodą.
Powrót na górę strony