Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie – Przepływy migracyjne, prawa człowieka i zwalczanie terroryzmu

Data publikacji 23.05.2018

W Wieliczce odbyło się dwudniowe szkolenie dot. imigracji, praw człowieka i terroryzmu, zorganizowane przez Radę Europy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie – hotel LENART, 15-16 maja br.

Było to już trzecie wspólne przedsięwzięcie małopolskiej Policji z tak prestiżową instytucją, jaką jest Rada Europy, a wykłady, ćwiczenia oraz dyskusje prowadzone były w języku angielskim.

Uczestników i ekspertów przywitali:

  • Gerard Greneron – doradca ds. projektów policyjnych w Zespole Współpracy wz. Prawa Karnego, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Działań na rzecz Zwalczania Przestępczości Rady Europy;
  • insp. Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Policjantów szkolili:

  • Könül Gasimova, ekspert praw człowieka, do niedawna prawniczka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Strasburg, Francja;
  • Andre Kunze – wyższy oficer niemieckiej policji, obecnie oddelegowany do Służby Działań Zewnętrznych Unii Europejskich.

W seminarium udział wzięli funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, KWP w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu, KMP w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, KPP w Bochni, Oświęcimiu, Wieliczce, Zakopanem, a także funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Na wyjątkowo serdeczne podziękowania zasłużył p. Gerard Greneron, bez którego ogromnego wysiłku oraz zaangażowania w aspekty organizacyjne i merytoryczne - szkolenie nie odbyłoby się. Istotne jest zaznaczenie, że całość przedsięwzięcia sfinansowała Rada Europy.

Podziękowania należą się pracownikom i funkcjonariuszom Wydziału Transportu oraz Wydziału Prezydialnego, których profesjonalizm i praca przyczyniły się do sprawnego przebiegu przedsięwzięcia.

(KWP w Krakowie / ig)

  • Szkolenie – Przepływy migracyjne, prawa człowieka i zwalczanie terroryzmu
  • Szkolenie – Przepływy migracyjne, prawa człowieka i zwalczanie terroryzmu
  • Szkolenie – Przepływy migracyjne, prawa człowieka i zwalczanie terroryzmu
Powrót na górę strony