Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania Policji z Państwową Strażą Łowiecką oraz Strażą Leśną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach leśnych

Data publikacji 29.05.2018

Kilka dni temu na obszarach leśnych powiatu kozienickiego, w tym na terenie Puszczy Kozienickiej, przeprowadzono działania patrolowo – prewencyjne z udziałem funkcjonariuszy Straży Leśnej Kozienice oraz nowo powstałej przy Wojewodzie Mazowieckim formacji, jaką jest Państwowa Straż Łowieckiej.

Jednym z ustawowych zadań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach leśnych między innymi przed kłusownictwem, kradzieżami drewna, szeroko rozumianym szkodnictwem leśnym, ale również służące poprawie bezpieczeństwa przebywających rekreacyjne i wypoczywającym tam osobom. W tym zakresie Policja współpracuje z partnerami tj. służbami, które w swoich zadaniach mają zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach leśnych. Należą do nich, funkcjonariusze Straży Leśnej oraz Państwowej Straży Łowieckiej. Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera we wrześniu 2017 r. powołał do życia Państwową Straż Łowiecką, która swoją siedzibę ma w Warszawie a zakresem swojego działania obejmuje cały obszar województwa mazowieckiego.
Do podstawowych zadań funkcjonariuszy tej formacji należy kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo Łowieckie, a w szczególności: ochrona zwierzyny, zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, w tym zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa. Strażnicy PSŁ w ramach swoich uprawnień dokonują kontroli skupu i legalności obrotu dziczyzny, kontrolują przedsiębiorców w tym w zakresie, a także sprowadzają legalność pobytu myśliwych na łowisku.
Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia kłusownictwem na terenie Puszczy Kozienickiej niezbędne było nawiązanie ścisłej współpracy oraz podjęcie konkretnych działań celem zwalczania ww. zagrożenia.
W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej oraz Policjanci, przy użyciu samochodów terenowych oznakowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Podczas działań dokonano kontroli legalności wywożonego drewna z lasu, jak również sprawdzono książki pobytu myśliwych w łowisku. Działania na terenie Puszczy Kozienickiej będą prowadzone cyklicznie, a w przyszłości będą w nich brali udział wyznaczeni przez zarządy kół – przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.

Autor: mł.asp. Ilona Tarczyńska

Powrót na górę strony