Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" włamywacza

Data publikacji 09.04.2006

Kradzież z włamaniem należy do przestępstw najczęściej popełnianych – w 2005 r. było to co szóste zarejestrowane przez Policję przestępstwo. Jest ich jednak coraz mniej, ich liczba systematycznie spada od 1999 r. W ubiegłym roku było ich o ponad 17 proc. mniej niż w roku 2004. Policja prezentuje portret statystyczny włamywacza.

Liczba tych przestępstw (art. 279 k.k.) od kilku lat systematycznie spada, w 2005 r. Policja zarejestrowała 221.020 tych przestępstw tj. aż o 17,1 % mniej niż rok wcześniej. Zmniejszyła się także liczba tych przestępstw, gdzie wartość skradzionego mienia była wyższa niż 50 tys. zł – w 2005 r. takich przestępstw Policja zarejestrowała 1.231, podczas gdy rok wcześniej 1.448.

Straty ogółem poniesione w wyniku tego przestępstwa wyniosły łącznie 680.367.681 zł.

Policjanci wykryli w 2005 r. 22,4 % przestępstw kradzieży z włamaniem, co skutkowało przedstawieniem zarzutów 23.779 podejrzanym dorosłym i 7.999 nieletnim.

- 16.392 przestępstw było popełnionych indywidualnie przez dorosłego,
- 4.900 indywidualnie przez nieletniego,
- 7.187 przez dwóch dorosłych,
- 2.329 przez dwóch nieletnich,
- 1.588 wspólnie przez jednego dorosłego i jednego nieletniego,
- 6.190 przestępstw popełnionych zostało przez co najmniej 3 sprawców ( 3.122 – tylko dorosłych, 1.377 – tylko nieletnich, 1.691 – grupa dorosłych i nieletnich),
- W 136 przypadkach były to czyny osób niepoczytalnych,
- a w 212 czyny osób do 13 roku życia.

Sprawcami 38.465 przestępstw byli tylko obywatele polscy, 90 tylko cudzoziemcy, 31 wspólnie Polacy i cudzoziemcy.

Dla 182.434 przestępstw nie ustalono liczby, wieku i narodowości sprawców

201.849 przestępstw popełniono w formie dokonania,
19.121 - w formie usiłowania,
20 – podżegania,
5 – sprawstwa kierowniczego,
25 – pomocnictwa

Na ogólną liczbę 31.778 podejrzanych było 799 kobiet.

Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco:

- 7.999 podejrzanych do 16 lat (w tym 207 kobiet)
- 8.920 podejrzanych w wieku 17-20 lat ( w tym 168 kobiet)
- 5.427 podejrzanych w wieku 21-24 lat (w tym 115 kobiet)
- 3.419 podejrzanych w wieku 25-29 lat ( w tym 69 kobiet)
- 5.126 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 197 kobiet)
- 887 podejrzanych w wieku ponad 50 lat ( w tym 43 kobiety)

54 podejrzanych było niepoczytalnych, 450 było w wieku do 13 roku życia

15.992 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (10.155 było już karanych za podobne p-twa, 3.087 – za inne przestępstwa, 2.544 – b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:

- Dozór Policji – 3.642
- Zakaz opuszczania kraju – 16
- Poręczenie: majątkowe – 182, społeczne – 10
- Zawieszenie w czynnościach służbowych - 1
- Placówka oświatowo wychowawcza – 111
- Nadzór kuratora - 47
- Areszt – 2.791 ( z tego trwały – 2.449, uchylony – 342)

Najczęściej podejrzanymi były osoby bezrobotne: poszukujące pracy - 8.996 i nie poszukujące pracy – 8.380,
następnie uczniowie – 11.279 i studenci – 149,
pracujący – 2.032,
emeryci i renciści – 595,
prowadzący własne gospodarstwo rolne – 188,
nielegalnie zatrudnieni – 114.

85 podejrzanych popełniło przestępstwo podczas przerwy w wykonywaniu kary, 82 podczas okresowego zwolnienia z ZK, 16 po uchyleniu aresztu tymczasowego, 148 podczas ucieczki z miejsca izolacji, 169 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary.

W stosunku do 12.674 podejrzanych dorosłych ustalono trzeźwość w momencie popełnienia przestępstwa, 4.740 z nich było w tym momencie pod wpływem alkoholu, 92 pod wpływem narkotyków.

U
stalono także trzeźwość 3.498 podejrzanych nieletnich, pod wpływem alkoholu było 323 podejrzanych, pod wpływem narkotyku 10

Miejsce popełnienia przestępstwa ( klasa miejscowości):

- Wieś – 40.759 przestępstw
- Miasto do 5 tys. mieszkańców – 3.903 przestępstw
- Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców – 5.530 przestępstw
- Miasto 10 -20 tys. mieszkańców – 13.489 przestępstw
- Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców –24.674 przestępstw
- Miasto 50 -100 tys. mieszkańców – 21.810 przestępstw
- Miasto 100 -200 tys. mieszkańców – 24.273 przestępstw
- Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 38.517 przestępstw
- Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – 48.065 przestępstw

Wybrane główne przedmioty przestępstwa:

 • W 11.088 przypadkach - akcesoria motoryzacyjne
 • W 8.411 – artykuły budowlane
 • W 5.371 – biżuteria , zegarki
 • W 5.116 – paliwa
 • W 1.394 – art. kosmetyczne
 • W 983 – obuwie, skóry , futra
 • W 183 – wyroby medyczne, lecznicze
 • W 3.405 – artykuły tekstylne, odzieżowe
 • W 4.320 - art. rolno spożywcze
 • W 6.044 – wyroby tytoniowe
 • W 2.342 – wyroby spirytusowe
 • W 6.227 – sprzęt AGD
 • W 47.541 – sprzęt RTV
 • W 1.068 – sprzęt sportowy
 • W 6.394 – telefony komórkowe
 • W 9.278 – sprzęt biurowy, komputerowy
 • W 14.193 – rower, riksza
 • W 938 – motocykl, skuter
 • W 127 - ciągnik rolniczy
 • W 60 – autobus, autokar
 • W 2.896 – samochód osobowy
 • W 209 – samochód ciężarowy
 • W 13.263 – monety i banknoty
 • W 1.647 – dowód osobisty lub in. dokument tożsamości, legitymacja, paszport
 • W 765 - zwierze

Wybrane miejsca popełnienia p-twa kradzieży z włamaniem:

 • 15.163 w budynkach samodzielnych
 • 18.032 w budynkach wielorodzinnych
 • 7.262 w domkach letniskowych
 • 160 w domach dziecka
 • 122 w domach opieki społecznej
 • 96 w akademikach
 • 755 w domach wczasowych
 • 494 w motelach, zajazdach
 • 197 w internatach, bursach
 • 296 na kempingach, polach namiotowych
 • 321 w budynkach administracji publicznej
 • 74 w budynkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • 304 w obiektach partii politycznych, fundacji
 • 272 w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
 • 119 w bankach, filiach, ajencjach
 • 191 - bankomat, trezor
 • 1.289 w centrach handlowych
 • 6.094 do kiosków, straganów
 • 111 w kantorach wymiany walut
 • 1.930 w magazynach, hurtowniach
 • 1.469 w zakładach usługowych
 • 109 w ośrodku gier, kasynie
 • 2.894 w pubach, restauracjach, barach
 • 12.489 w sklepach, butikach
 • 953 na stacjach paliwowych
 • 82 w urzędach pocztowych
 • 73 w zakładach ubezpieczeniowych
 • 7.940 w altankach w ogródkach działkowych
 • 393 w przedszkolach, żłobkach
 • 2.165 w szkołach
 • 174 w kinach, teatrach, salach koncertowych
 • 128 w muzeach, galeriach sztuki
 • 402 w autobusach, autokarach
 • 62 na dworcach autobusowych, 150 na dworcach kolejowych, 19 na lotniczych
 • 7.595 w garażu
 • 55.469 w samochodzie osobowym i 3.904 w samochodzie ciężarowym
 • 660 do pociągów
 • 591 w szpitalach, sanatorium, 445 – w przychodniach lekarskich
 • 2.307 do budynkach gospodarstwa rolnego
 • 160 – w elektrowniach, gazowniach
 • 125 na fermach drobiu, trzody
 • 209 do stacji oczyszczania pomp
 • 427 – linia telekomunikacyjna
 • 50 – rurociąg
 • 407 w kościoła, kaplicy
 • 26.130 w komórkach, piwnicach, strychach
 • 1.377 na terenie budowy

Statystyczny "portret" dłużnika alimentacyjnego
Statystyczny "portret" sprawcy rozboju

Statystyczny "portret" gwałciciela
Statystyczny "portret" złodzieja samochodowego
Statystyczny "portret" pedofila
Statystyczny "portret" zabójcy
Statystyczny "portret" podejrzanego o przestępstwa korupcyjne

Powrót na górę strony