Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Widzę - Rozmawiam - Reaguję”

Data publikacji 30.05.2018

Już cztery lata Komenda Miejska Policji w Siedlcach współdziałając z IPA Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, Szkołą Podstawową nr 11 w Siedlcach prowadzi kampanię dotyczącą ochrony młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami. Podsumowaniem przedsięwzięcia była konferencja, która odbyła się wczoraj w Centrum Kultury i Sztuki.

Temat ochrony młodzieży przed zagrożeniami nie znika w Siedlcach z pola zainteresowania. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na nietypowe zachowania młodych ludzi, zminimalizowanie wśród młodzieży ryzykownych zachowań oraz uświadomienie ich skutków. Z referatami wystąpili specjaliści zajmujący się poruszaną tematyką, prof. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej oraz mł. insp. Mariusz Lenczewski z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Prelegenci mówili m. in. o nowych rodzajach narkotyków, rozpoznawaniu objawów u osób zażywających dopalacze, zagrożeniach występujących w Internecie czy uzależnieniach multimedialnych.

Ponadto uczestnicy konferencji obejrzeli spektakl edukacyjny „Wyrwani z sieci”, przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach.

Wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego ogłoszonego w trakcie kampanii. Uczniowie siedleckich szkół zaprezentowali prace plastyczne tematycznie związane z zagadnieniem cyberprzemocy.

We wszystkich organizowanych w trakcie kampanii spotkaniach udział wzięli przedstawiciele szkół (nauczyciele i rodzice), instytucji z terenu miasta oraz gminy Siedlce pracownicy instytucji samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń. We wczorajszej konferencji uczestniczyło ponad 200 osób. Wygłaszane prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Należy podkreślić, że konferencja to podsumowanie działań podejmowanych w ramach kampanii, które stanowią spotkania z uczniami, ale także radami pedagogicznymi oraz rodzicami. Na co dzień zajmuje się tym sierż. Małgorzata Mazurek z siedleckiej komendy oraz Monika Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach. Spotkania objęły wszystkie szkoły podstawowe (przede wszystkim klasy gimnazjalne) oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu Siedlec.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Pana Wojciecha Kudelskiego.

 

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska

Powrót na górę strony