Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach

Data publikacji 30.05.2018

Tysiące dzieci i młodzieży przyglądało się dziś pracy policjantów różnych pionów w ramach Dnia Otwartego Jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego, który odbył się już po raz drugi. W trakcie tego wydarzenia informowano o kampanii „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i Wojewody Świętokrzyskiego, a także o możliwości otrzymywania bezpłatnych powiadomień i ostrzeżeń od świętokrzyskich policjantów za pomocą aplikacji w telefonie.

Dzień Otwarty Jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się już drugi Dzień Otwarty Jednostek Policji w całym garnizonie świętokrzyskim, który został zorganizowany również pod kątem zbliżającego się 1 czerwca Dnia Dziecka. Jak podkreślił Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki „Ten dzień, to możliwość zapoznania się ze specyfiką służby policjantów np. ruchu drogowego, prewencji,  antyterrorystów, czy laboratorium kryminalistycznego.” Na odwiedzających oprócz stoisk edukacyjnych i informacyjnych, czekał także pokaz musztry policyjnej, technik samoobrony i tresury psów służbowych, a także sprzętu policyjnego. Chętni przyglądali się także pracy Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Progi jego gabinetu przekroczyło dziś tysiące dzieci, które zasypywały pytaniami, a insp. Artur Bielecki nie tylko chętnie odpowiadał, ale także miał dla najmłodszych drobne upominki.

Dzień otwarty miał miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w siedzibie przy ul. Seminaryjskiej 12 oraz Kusocińskiego 51, a także we wszystkich Komendach Powiatowych Policji garnizonu świętokrzyskiego.

Kampania edukacyjno-historyczna „Policjanci w służbie niepodległej”

W ramach kampanii w sali narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” odbyły się już wcześniej warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”, które obecnie są kontynuowane w jednostkach powiatowych na terenie naszego garnizonu. Wystawiony został także spektakl „Służba” w Kieleckim Centrum Kultury. Kampania ma na celu przede wszystkim przybliżyć wszystkim historię Policji oraz powiedzieć o udziale polskich policjantów w dziele walki o niepodległość. Stąd też zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny pod hasłem „Szlakiem mjr. Jana Piwnika „PONUREGO””. Do udziału w nim zaproszono młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego. Kampania to także Konkurs historyczny „Policjanci w służbie Niepodległej 1919-2018  ” – mjr Jan Piwnik „PONURY” dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Działania potrwają do czerwca, mają charakter edukacyjny i są adresowane do funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji, młodzieży szkolnej, organizacji pozarządowych, a także instytucji współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerami w realizacji przedsięwzięcia są Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Kielecki Oddział Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Świętokrzyscy policjanci nadawcami w aplikacji BLISKO

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego szybko i skutecznie mogą już otrzymywać powiadomienia o utrudnieniach na drogach krajowych i wojewódzkich, informacje o planowanych objazdach, czy prowadzonych poszukiwaniach za osobami zaginionymi. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach dołączyła bowiem do ogólnopolskiego systemu SISMS, z którego korzysta blisko pół tysiąca polskich miast i gmin. Do systemu należy  aplikacja BLISKO, której  podstawową funkcją jest umożliwienie nadawcom powiadamiania ludności. Wysyłane wiadomości trafiają wprost na telefony mieszkańców. Każdy może sam wybrać serwis, z którego chce skorzystać. Jesteśmy kolejnym garnizonem w kraju, który rozpoczął nadawanie.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

 

 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
 • Tysiące niecodziennych gości w naszych jednostkach
Powrót na górę strony