Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - każdy ma na nie wpływ”

Data publikacji 30.05.2018

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - każdy ma na nie wpływ” pod takim hasłem odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy konferencja pod patronatem honorowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, która była poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W konferencji uczestniczyli policjanci, przedstawiciele samorządów, instytucji i podmiotów współpracujących i działających na rzecz bezpieczeństwa na drodze.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała, następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Elszkowski, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego.

Głos zabrał Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Zdzisław Sudoł, który w swym wystąpieniu podsumował stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2017 roku i pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku.

Kolejnym prelegentem był Pan Rafał Rewoliński z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, który omówił przedsięwzięcia realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Jako prelegenci w konferencji wystąpili Panowie: Mirosław Graczyk Starosta Toruński oraz Grzegorz Ostrowski przedstawiciel z Urzędu Gminy w Gniewkowie, którzy w swym wystąpieniu przedstawili przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach danego powiatu,  gminy na zasadzie tzw. „dobrych praktyk”.

Podczas konferencji wstąpiła Pani Aneta Mikołap psycholog transportu, która przedstawiła problem agresji na drodze i nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, które przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych.

Później głos zabrali Panowie: Sebastian Borowiak Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Przemysław Antoniak Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Bydgoszcz, Tomasz Olęcki Naczelnik Wydziału BRD z GDDKiA oraz przedstawiciel z Urzędu Marszałkowskiego Pan Dominik Zieliński, którzy przedstawili działania własne związane z inżynierią ruchu drogowego, rozwiązania infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo szczególnie tych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na zakończenie konferencję podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który, przedstawił wnioski z zakresu omawianej problematyki oraz podziękował zaproszonym gościom za przybycie.

kom. Joanna Karpińska

 

Powrót na górę strony