Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dalsze zatrzymania, kolejne zarzuty

Data publikacji 28.02.2008

Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy przetargach na samochody dla Policji. Zarzut o charakterze korupcyjnym usłyszał funkcjonariusz Komendy Głównej Policji zatrudniony w pionie logistycznym.

Sprawa nieprawidłowości przy przetargach na samochody dla Policji ujawniona została dzięki kontroli wewnętrznej i działaniom Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Na tej podstawie w czerwcu 2006 r. komendant główny złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku.

Dotychczas zarzuty usłyszało 21 osób (w tym 10 funkcjonariuszy, 4 pracowników cywilnych Policji i 7 osób spoza Policji). Zarzuty związane są z przekroczeniem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków, poświadczeniem nieprawdy oraz przyjęciem i wręczeniem korzyści majątkowych. Na wniosek prokuratury wobec 9 podejrzanych (7 funkcjonariuszy i 2 osób cywilnych) sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zastosowano także inne środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe (łącznie na kwotę 102 tys. zł) oraz w 7 przypadkach zakazy opuszczania kraju.

Powrót na górę strony