Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania

Data publikacji 06.06.2018

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele pożarów w miejscach składowania lub magazynowania odpadów. W tym roku było ich ponad trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych. Lubuska Policja wspólnie z innymi służbami mundurowymi i WIOŚ działają, aby skrupulatnie badać i monitorować takie sytuacje w regionie.

Dostrzegając potrzebę szybkiej reakcji na te zdarzenia, w połowie maja w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu środowiska z przedstawicielami służb i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Omawiano problemy związane z pożarami, ich charakter i ewentualne przyczyny, a także możliwości wypracowania rozwiązań w celu ich ograniczenia. Przede wszystkim wskazano na konieczność wzmocnienia współpracy między Państwową Strażą Pożarną, Policją i Inspekcją Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych czynności kontrolnych.

Jak powiedział minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, istnieje potrzeba stworzenia szczelnej zapory dla odpadów już na granicy. Pod płaszczykiem przywozu towarów do recyklingu w sposób niekontrolowany wlewa się do Polski masa niezwykle groźnych śmieci.

W ostatnich dniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziło w różnych częściach kraju. Płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu, Olsztynie, Warszawie, Wszedniu oraz składowisko opon w Trzebini. W lubuskiem doszło do pożaru składowiska odpadów w Kartowicach, w powiecie żagańskim. Do zdarzenia doszło nad ranem,2 czerwca br. Pożar został ugaszony przez zastępy straży pożarnej, a po południu na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy wspólnie z biegłym prowadzili oględziny miejsca zdarzenia. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo z art. 182 par. 1. Wstępnie jako przyczynę pożaru wskazano podpalenie.

W związku z tym w środę, 6 czerwca br., w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zorganizowano spotkanie, które rozpoczyna intensywne działania służb w zakresie przeciwdziałania tego rodzaju przypadkom. Specjalnie powstały zespół, w skład którego wchodzą Policja, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a docelowo także i inne służby, będzie miał za zadanie dokładne sprawdzanie charakteru i form funkcjonowania składowisk odpadów znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Zarówno pod kątem praktycznym jak i administracyjnym. Ma to strategiczne znaczenie zwłaszcza dla województwa lubuskiego, bo to głównie tym obszarem odbywa się tranzyt materiałów odpadowych w głąb kraju. Dlatego na przedstawicielach lubuskich służb spoczywa ogromna odpowiedzialność. Działania te będą prowadzone z wyjątkową intensywnością i dokładnością tak, aby społeczeństwo miało gwarancję, że pojazdy ciężarowe, które przewożą odpady, mają uregulowany status prawny oraz dają rękojmie ich obrotu zgodnie z przepisami prawa i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

(KWP w Gorzowie/ mw)

 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
 • Pożary składowisk odpadów. Wspólne działania organów ścigania
Powrót na górę strony