Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Firefobia” – szkolenie policjantów OPP/SPPP

Data publikacji 06.06.2018

W dniu dzisiejszym w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie kończy się druga edycja szkolenia z zakresu ochrony przed obrzuceniem policjantów substancjami łatwopalnymi. Przedmiotowe szkolenie skierowane jest do policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji i stanowi jeden z elementów przygotowań do zabezpieczenia konferencji klimatycznej (COP24), która odbędzie się w grudniu 2018 roku na terenie Katowic. Organizatorem szkolenia jest Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji.

W trakcie szkolenia policjanci mają miedzy innymi możliwość wymiany własnych doświadczeń oraz dobrych praktyk nie tylko ze specjalistami z oddziałów prewencji Policji ale również z ekspertami z innymi służb tj. z Państwowej Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Oprócz teorii, uczestnicy szkolenia mają również możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce.

W szkoleniu wykorzystane są środki gaśnicze będące na wyposażeniu oddziałów/samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, a uczestnicy szkolenia centralnego, po jego zakończeniu, docelowo będą realizować szkolenia kaskadowe w jednostkach macierzystych.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw)

  • „Firefobia” – szkolenie policjantów OPP/SPPP
  • „Firefobia” – szkolenie policjantów OPP/SPPP
  • „Firefobia” – szkolenie policjantów OPP/SPPP
  • „Firefobia” – szkolenie policjantów OPP/SPPP
Powrót na górę strony