Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lublin: Bomba i pożar w szpitalu - ćwiczenia dowódczo-sztabowe „OPAL”

Data publikacji 07.06.2018

Do sekretariatu szpitala przy ul. Zbigniewa Herberta w Lublinie zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w poczekalni Izby Przyjęć została podłożona bomba. Dodatkowo na jednym z oddziałów pojawił się pożar w dwóch pomieszczeniach. Do akcji wkraczają służby ratunkowe. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „OPAL”. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb oraz praktyczne sprawdzenie znajomości procedur przez pracowników szpitala w sytuacji kryzysowej.

Dzisiaj w godz. 9:00 – 11:00 na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego przy ul. Zbigniewa Herberta w Lublinie odbyły się ćwiczenia mające na celu doskonalenie i utrwalenie umiejętności personelu szpitala nabytych w trakcie szkolenia oraz doskonalenie umiejętności współdziałania służb na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego oraz pożaru w szpitalu. Szkolenie było przeprowadzone przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Założenie ćwiczeń było bardzo realistyczne. Około godz. 9:00 do sekretariatu szpitala zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w poczekalni Izby Przyjęć została podłożona bomba. W trakcie przyjmowania informacji o podłożeniu ładunku doszło do spięcia sieci elektrycznej na Oddziale Neurologii, co spowodowało pożar dwóch pomieszczeń. Zgodnie z procedurą Dyrektor Szpitala wydał polecenie ewakuacji osób oraz sprzętu z terenu szpitala. Informację o zdarzeniu otrzymują służby. Służbą wiodącą w miejscu podłożenia urządzenia wybuchowego była Policja, natomiast w miejscu pożaru Straż Pożarna. Działania służb były prowadzone równocześnie, gdyż pożar był w innej części budynku, oddalonej znacznie od miejsca, gdzie ujawniono prawdopodobne urządzenie wybuchowe. Dowódca patrolu Policji, który jako pierwszy przyjechał na miejsce zdarzenia dokonał wstępnego rozpoznania terenu i powstałego zagrożenia oraz dowodził na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu wyznaczonego przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oficera dowodzącego działaniami Policji. Policjanci wyznaczyli pierścień zewnętrzny, pomagali innym służbom w ewakuacji osób z zagrożonych oddziałów w miejsce bezpieczne oraz zabezpieczali teren przed  dostępem osób postronnych.

Na miejsce przyjechał policyjny pirotechnik wraz z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych w celu sprawdzenia czy ujawniony pakunek może stworzyć zagrożenie dla otoczenia i zawiera materiał pirotechniczny. Po sprawdzeniu podejrzanego pakunku okazało się, że nie zagraża on życiu i zdrowiu osób. Następnie pirotechnik sprawdził budynek pod kątem ujawnienia innych ewentualnych urządzeń wybuchowych. Po sprawdzeniu budynku i ugaszeniu pożaru ewakuowane osoby mogły wrócić do budynku szpitala.

  

Celem przeprowadzonych dzisiaj działań pod kryptonimem „OPAL”  było usprawnienie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej, jaką jest podłożenie ładunku wybuchowego i pożaru w szpitalu. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie doskonalili umiejętności współdziałania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i pracownikami Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie w przypadku zaistnienia takiej sytuacji kryzysowej. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Wszystko odbyło się według założonego planu. Ćwiczenia składały się z dwóch etapów. Pierwszy to część praktyczna, w której udział brały wszystkie służby ratunkowe. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w szkoleniu.

K.K.

Zobacz galerię zdjęć>>>

Powrót na górę strony