Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych

Data publikacji 08.06.2018

W dniach 21-24 maja br. w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie odbyło się szkolenie z zakresu przygotowań obronnych w Policji – finansowane z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO), w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkół policyjnych, a także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji zawodowych i aktualizacja wiedzy osób realizujących w Policji zadania z zakresu przygotowań obronnych, a także identyfikacja potrzeb i ewentualnych problemów w tym zakresie. Dzięki takim spotkaniom przedstawicieli różnych służb i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne zawsze możliwa jest wymiana doświadczeń nabytych podczas realizacji obowiązków służbowych oraz zacieśnianie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi m.in.: przygotowania obronne, w tym zadania nałożone na Policję oraz ich realizację. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów, w trakcie których prowadzona była dyskusja dotycząca tematyki objętej na szkoleniu.

Główny Sztab Policji KGP / mg

  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
  • Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu przygotowań obronnych
Powrót na górę strony