Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody „Koziołka” zostały wręczone

Data publikacji 11.06.2018

XIX edycja nagrody „KOZIOŁKA” dobiegła końca. Pierwsze miejsce w tym wyjątkowym konkursie zajęło miasto Kielce, drugie miejsce przyznano powiatowi starachowickiemu, a na trzeciej pozycji uplasował się powiat Kielecki. W dzisiejszej uroczystości uczestniczył m.in. p.o. Dyrektora Biura Prewencji Komendy Główniej Policji mł. insp. Robert Kumor, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, oraz Tomasz Staniec Radca Wojewody Świętokrzyskiego.

Specjalne wizytacje, weryfikacja i niezwykle szczegółowa analiza sprawozdań, ocena dodatkowych przedsięwzięć i własnych, często nowatorskich inicjatyw – w ten sposób po raz XIX wyłoniono zwycięzcę jedynej takiej w skali kraju nagrody „KOZIOŁKA”.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”

Przyznanie I miejsca miastu Kielce to przede wszystkim docenienie przez kapitułę zrealizowanych przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Drugie miejsce na podium to samorząd, który w poprzednich edycjach konkursu nagrody już odbierał. Powiat starachowicki, bo o nim mowa wyróżnia m.in. bardzo dobra współpraca władz z Policją oraz innymi podmiotami. Ostatnie miejsce na podium, to uznanie wszelkich przedsięwzięć profilaktycznych, zaangażowania i szeroko zakrojonej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie Kieleckim.

Dodatkowo wyróżniony zostały także powiat buski za zajęcie IV miejsca, powiat ostrowiecki, który uplasował się na miejscu V oraz powiat pińczowski zajmujący kolejną pozycję.    

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Statuetkę „KOZIOŁKA” otrzymał mł. asp. Zdzisław Patalita – dzielnicowy w Komedzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju,  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach (gmina Pińczów) oraz Hufiec ZHP Starachowice.

Po raz drugi wyróżniono  sześć gmin/miast za realizację w 2017 roku programu „Bezpieczne świętokrzyskie”. Otrzymali je: gmina Bieliny (powiat kielecki), Stąporków (powiat konecki), Sobków (powiat jędrzejowski) Waśniów (powiat ostrowiecki), Czarnocin (powiat kazimierski) oraz Miasto i Gmina Busko Zdrój.  

Podsumowując spotkanie p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor pogratulował nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestnikom konkursu za szereg realizowanych działań, które wpływają na ogólny stan bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Przekazał również wyrazy uznania za inspirację i wytrwałość w kontynuowaniu wręczania nagród samorządom.  Swoje gratulacje za zdobyte nagrody, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa przekazał wszystkim wyróżnionym także Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a także Tomasz Staniec Radca Wojewody Świętokrzyskiego oraz Michał Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
 • Narody „Koziołka” zostały wręczone
Powrót na górę strony