Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji

Data publikacji 13.06.2018

Policja ma 318 nowych oficerów. Uroczystego mianowania na stopień podkomisarza dokonał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca KGP nadinsp. Jan Lach. Przemawiając do nowo mianowanych zgromadzonych na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant Główny Policji podkreślił, że to oni są przyszłością Policji.

Dzisiaj, 13 czerwca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na stopień podkomisarza zostało mianowanych 318 policjantów.

Komendant Główny Policji gratulując promowanym odwołał się do swoich osobistych wspomnień, czyli do dnia, w którym 24 lata temu sam opuszczał mury uczelni.

- Nawet w najśmielszym marzeniach nie przypuszczałem wtedy, że powrócę tu jako komendant główny. A mówię to tylko po to, żeby uświadomić wam jakie, przed każdym z was, otwierają się szanse. Wierzę, że będzie potrafili je wykorzystać – powiedział.

Uprzedził też właśnie mianowanych podkomisarzy, że być oficerem nie jest łatwo. Tak jak nie jest łatwo nim zostać.

- Wierzę jednak, jestem pewien, że sobie świetnie poradzicie. Poradzicie sobie bo zostaliście świetnie przygotowani, za co dziękuję kadrze dydaktycznej uczelni, bo macie wsparcie najbliższych, tak licznie tu dziś zgromadzonych, bo siłę da wam satysfakcja z pełnionej służby i uznanie obywateli – podkreślił nadinsp. Jarosław Szymczyk

O tym jak trudne zadania stoją przed mianowanymi mówił też minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

- Za chwilę rozjedziecie się do swoich jednostek w całej Polsce, gdzie będziecie odpowiedzialni za podległych wam funkcjonariuszy. Pamiętajcie, że bycie oficerem to nie tylko prestiż, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność – zaapelował minister.

Joachim Brudziński przypomniał też, że policyjna służba nie polega tylko na strzeżeniu prawa i porządku, ale także na niesieniu pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. To ważny element policyjnego etosu – podkreślił.

Zapewnił, że Policja w strukturze państwa jest formacją szczególną. A to oznacza, że władze państwowe muszą zapewnić jej funkcjonariuszom odpowiednich warunków służby.

- Chcę zapewnić, że dokładam i będę dokładał wszelkich starań aby tak właśnie było. Służy temu m.in. Program Modernizacji, który oznacza nie tylko podniesienie standardu posterunków, komisariatów i komend, czy wymianę i unowocześnianie wyposażenia, ale także realny wzrost wynagrodzeń – poinformował.

O tym, że pierwszy stopień oficerski to nie tylko prestiż mówił również wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Zapowiedział nowym oficerom, że od dziś będzie się od nich wymagać więcej, że to teraz oni biorą na siebie odpowiedzialność podejmowania wielu trudnych decyzji.

- Stopień oficerski, tak jak rota ślubowania, która składaliście wstępując do służby to ogromne i ważne zobowiązanie. Ani na chwile nie możecie o tym zapomnieć. To fundament wasze służby – powiedział.

Minister Jarosław Zieliński mówiąc o nowym rozdziale jaki otwiera się w karierze każdego z mianowanych przypomniał, jakiej Policji chce społeczeństwo.

- Obywatele chcą Policji sprawnej, działającej w granicach prawa. Groźnej dla przestępców i pomocnej dla obywateli. I zawsze kulturalnej – podkreślił.

Życzenia absolwentom złożył Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski. Życzył im odwagi rozumianej jako dbałość o honor i uczciwość, przyjaźni, której pochodną jest lojalność i umiejętności zachowania umiaru.

- Miejcie mądrość odróżniania dobra od zła, bądźcie silni nie tylko fizycznie, ale także silni wolą i duchem. Życzę wam wiary w to, że dzięki swoim umiejętnościom sprostacie każdemu wyzwaniu jakie przed sobą postawicie lub inni przed wami postawią – powiedział.

W trakcie uroczystości kierownictwo MSWiA, Policji oraz przedstawiciele promowanych absolwentów złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych przez NKWD w Kalininie w 1940 r.

Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz przemarsz pododdziałów.

W promocji oficerskiej obok kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji wzięli udział Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Józef Górzyński, Wojewoda Warmiński Artur Chojecki, Komendanci Wojewódzcy, Komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, od wielu lat kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji. Jest wyspecjalizowanym ośrodkiem kształcenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz studia pierwszego i drugiego stopnia nie tylko dla policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również daje możliwość kształcenie na studiach osobom cywilnym.

(BKS KGP / kk)

Zdjęcia: MSWiA

 

 

 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
 • Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski Policji
Powrót na górę strony