Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służby dla bezpieczeństwa środowiska. Wspólne kontrole składowisk odpadów

Data publikacji 14.06.2018

Policjanci wraz z innymi służbami kontrolują miejsca składowania odpadów. W ostatnim czasie na terenie całego kraju doszło do pożarów w takich miejscach. W akcje gaśnicze i ratunkowe zaangażowano duże środki. Takie sytuacje niosą ze sobą spore zagrożenia zarówno dla ludzi, jak również środowiska. Funkcjonariusze i inspektorzy ochrony środowiska podejmują w tym zakresie szerokie działania prewencyjne, by do takich zdarzeń nie dochodziło.

Aby wspólna kontrola Policji, Straży Pożarnej i inspektorów Ochrony Środowiska w miejscach, w których składowane są odpady był skuteczna, niezbędna jest odpowiednia współpraca. Przydatna jest wiedza dzielnicowych. Ich rozpoznanie podległego rejonu pozwala na precyzyjną lokalizację zagrożonych miejsc. Zadania związane ze składowiskami odpadów realizują także policjanci pionu kryminalnego i ruchu drogowego, szczególnie w zakresie ich transportu. Zaangażowanie policjantów i współpraca z innymi służbami jest wynikiem zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie zabezpieczenie składowisk. Warto przypomnieć, że o nielegalnych wysypiskach śmieci można informować służby także za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jednym z głównych zagrożeń jest pożar. Jest on bardzo niebezpieczny i trudny do opanowania w takim miejscu. Mogą być tam składowane różnego rodzaju materiały i substancje, które w czasie pożaru wytwarzają niebezpieczne związki. Akcja gaśnicza i ratunkowa w takich przypadkach może wymagać ewakuacji okolicznych mieszkańców.

Służby podkreślają, że pożar w takim miejscu jest trudny do opanowania. Wymaga często kilkudniowej, intensywnej akcji nie tylko strażaków, ale również pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Walka z żywiołem na składowisku odpadów wymaga użycia nie tylko ogromnych sił i środków, ale również przyjęcia taktyki przewidzianej do tego typu akcji.

Aby do niebezpiecznych sytuacji w miejscach składowania odpadów nie dochodziło policjanci, strażacy i inspektorzy Ochrony Środowiska kontrolują zagrożone punkty. Kontrole obejmują swym zakresem między innymi kwestie proceduralne, takie jak odpowiednie pozwolenia i kompletność wymaganej dokumentacji. To oczywiście tylko jeden z wielu punktów, który poddawany jest wnikliwemu sprawdzeniu. Ważnym elementem jest także sprawdzenie zabezpieczenia pod kątem przeciwpożarowym. Nie chodzi tutaj tylko o zabezpieczenie w gaśnice, ale wiele innych czynników niezbędnych w czasie ewentualnej akcji gaśniczej, takich jak np. drogi przeciwpożarowe. Ważnym elementem we właściwym i przede wszystkim bezpiecznym składowaniu odpadów są również kontrole obejmujące ich transport. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie składowisk odpadów muszą mieć świadomość, że w przypadku nieprawidłowości grożą surowe konsekwencje.

 

sierż. szt. Tomasz Bartos

KPP w Strzelcach Kraj.

695-885-348

Powrót na górę strony