Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa

Data publikacji 14.06.2018

Eksperci reprezentujące polskie służby mundurowe, a także przedstawiciele Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji i Serbii spotkali się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie w trakcie konferencji naukowej pt. „Dobór do Policji w perspektywie zmian” dyskutowali o zasadach doboru, procedurach ale także o problemach jakie napotykają chcą zapewnić trwały dopływ wartościowych kadr w swoje szeregi.

Cel konferencji sformował Komendant-Rektor WSPol insp. dr Marek Fałdowski, który witając uczestników powiedział, że spotkali się po to by szukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą przyjmować do służb mundurowych najlepszych kandydatów.

O tym, że obecny system doboru wymaga zmian mówił otwierający konferencję zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Podkreślił, że zmiany są konieczne ze względu na niekorzystne tendencje jakie zaznaczyły się w procesie doboru.

- Kadra stanowi fundament każdej instytucji. Szczególnie w służbach mundurowych bo od ich funkcjonariuszy wymaga się szczególnych umiejętności i predyspozycji. To jak będą realizowane zadania stawiane przed Policją w ogromnej mierze zależy od tego jakich ludzi przyjmiemy w nasze szeregi i jak ich następnie wyszkolmy. I dlatego musimy podejmować wysiłki aby oba te procesy nieustająco udoskonalać – podkreślił komendant.

O rozwiązaniach mających poprawić sytuację mówił dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosław Siekierski. Wymienił m.in. wprowadzenie tzw. doboru celowanego, który pozwoli preferować osoby posiadające cechy szczególnie pożądane przez Policję, a także promowanie absolwentów szkół mundurowych, którzy zdaniem insp. Siekierskiego są lepiej przygotowani do funkcjonowania w realiach służby zhierarchizowanej.

O doborze do Policji opowiadali też przedstawiciele Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji i Serbii. We wszystkich tych krajach, w wyjątkiem Francji są problemy związane z doborem. I są to problemy bardzo podobne. Zaliczyć do nich można niekorzystne tendencje demograficzne, niskie zarobki, dużą konkurencję na runku pracę wynikającą np. z niskiego bezrobocia oraz obniżający się poziom psychofizyczny kandydatów.

Jedynym krajem z reprezentowanych na konferencji, który nie doświadcza problemów z doborem do Policji jest Francja. Jej reprezentant insp. P. Olivier Ordas, attache ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji w Warszawie poinformował, że wynika to głównie z dwóch powodów. Pierwszy to fala zamachów terrorystycznych, która rozbudziła w młodych ludziach silną patriotyczną postawę, drugi to wysokie bezrobocie, które sprawia, że konkurencja na rynku pracy jest bardzo mała.

Przedstawiciele służb dyskutując o sposobach przełamania niekorzystnych tendencji zgodzili się jednocześnie, że ze względu na ich własną specyfikę, nie mogą one doprowadzić do obniżenia wymogów odnośnie predyspozycji kandydatów w sposób zagrażający prawidłowej realizacji zadań stawianych przed funkcjonariuszami.

(BKS KGP / kk)

 

  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
  • „Dobór do Policji w perspektywie zmian” - konferencja naukowa
Powrót na górę strony