Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie dla podniesienia bezpieczeństwa na mazowieckich drogach

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie, w czasie którego drogowcy i policjanci rozmawiali na temat podniesienia bezpieczeństwa na drogach Mazowsza.

Przedmiotem spotkania było wypracowanie wspólnych działań, które pozwolą na znaczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podczas spotkania podjęto m.in. działania w kierunku wypracowania wzorcowego planu działań dotyczącego przekierowywania ruchu i wyznaczenia objazdów, w przypadku zablokowania autostrady A2, ustalono terminy spotkań roboczych przedstawicieli Policji i GDDKiA podsumowujące wiosenną i jesienną lustrację dróg.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaproponowano kontynuację oraz wprowadzenie następujących rozwiązań polegających na: umieszczaniu znaków ostrzegawczych i zakazu (np. A-16/B-25) w miejscach, w których ich obecność jest pożądana, z uwagi na występujące zagrożenia, celem zapobiegania manewrom wyprzedzania, nie tylko bezpośrednio na przejściu dla pieszych, ale i na dłuższym odcinku dojazdowym do przejścia, wydłużeniu do min. 50 m linii (P-2/P-4) przed przejściami dla pieszych, celem uniemożliwienia zmiany pasa ruchu, nie tylko bezpośrednio na przejściu dla pieszych, ale i na dłuższym odcinku dojazdowym do przejścia; zapewnieniu właściwego poziomu widoczności w rejonach przejść dla pieszych poprzez: usunięcie wszelkich zbędnych przedmiotów, reklam, krzewów, drzew, itp., fizyczne ograniczenie parkowania pojazdów na odcinku dojazdowym do przejścia, właściwe oświetlenie przejścia dla pieszych, umieszczanie znaków aktywnych przejście dla pieszych; oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i na trasach tranzytowych znaków po obu stronach drogi ( w pierwszej kolejności doznakowanie przejść dla pieszych na drogach o największym zagrożeniu wg poniższych schematu): na drogach tranzytowych, gdzie występuje duży ruch pojazdów ciężarowych, które ze względu na swoje gabaryty zasłaniają znaki drogowe D-6 oraz A-16, na pozostałych drogach, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszego; umieszczaniu znaków aktywnych lub zwracających uwagę kierowcy na przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy: przy przejściach dla pieszych, w miejscach niebezpiecznych, w których bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, na wlotach do miejscowości; budowie/wyznaczaniu miejsc do kontroli pojazdów przez upoważnione służby, z zachowaniem bezpieczeństwa kontrolowanych i kontrolujących.

Ponadto na spotkaniu poruszano również zagadnienie dotyczące doznakowania miejsc objętych pomiarem prędkości znakiem D-51 wraz ze znakiem B-33, lub jako oznakowanie doświadczalne na zasadzie tablic reklamowych, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, zastosowaniu na drogach tranzytowych tablic informacyjnych o treści zalecającej zachowanie bezpiecznej/właściwej odległości od poprzedzającego pojazdu, promowaniu pozytywnych zachowań wśród kierujących pojazdami dotyczącymi np. ograniczenia agresji na drodze.

Uwzględniając podobieństwa i strategiczną rolę, jaką odgrywają uczestniczące w spotkaniu instytucje w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pozytywnie przyjęto zaproponowane propozycje i rozwiązania, jak również wyrażono chęć współpracy między instytucjami, w celu wspólnego realizowania przedsięwzięć wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W spotkaniu udział wzięli: Leszek Sekulski - zastępca dyrektora oddziału GDDKiA O/Warszawie, Andrzej Kabziński - Naczelnik Wydziału BRD GDDKiA O/Warszawie, Jacek Wołosz - specjalista GDDKiA O/Warszawie, insp. Marek Świszcz - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Jacek Mnich - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, podinsp. Krzysztof Bielecki - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

(KWP w Radomiu / po)

  • Wspólnie dla podniesienia bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
  • Wspólnie dla podniesienia bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
  • Wspólnie dla podniesienia bezpieczeństwa na mazowieckich drogach
Powrót na górę strony