Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej

Data publikacji 17.06.2018

W piątek 15 czerwca br. z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 1918-2018 na terenie Czarnocina w trakcie IV Pikniku ,,Mundurowi Dzieciom", uhonorowano syna ziemi Czarnocińskiej pułkownika Janusza Zygmunta Jagryma Maleszewskiego - Komendanta Głównego Policji Państwowej - odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego postać.

Dzielnicowi mł. asp. Łukasz Wróbel i sierż. sztab. Michał Biernacki, podjęli działania na terenie gminy Czarnocin, mające na celu uhonorowanie pułkownika Janusza Zygmunta Jagryma Maleszewskiego, który urodził się w Czarnocinie.W okresie 5 listopada 1926 roku do 24 stycznia 1935 pełnił funkcję Komendanta Głównego Policji Państwowej. Podjęto współpracę z Jarosławem Olbrychowskim – Prezesem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi. Wspólnymi siłami rozpoczęto prace zmierzające do zaznajomienia mieszkańców gminy Czarnocin z osobą pułkownika.

W celu promowania historii Policji dzielnicowi na początku 2018 roku założyli pierwsze w Polsce Stowarzyszenie – Grupa Historyczno - Edukacyjna im. Płk. Janusza Maleszewskiego, II Okręg Policji Państwowej. Głownymi celami stowarzyszenia jest promowanie historii Policji Państwowej, a przede wszystkim pamięci o płk. Januszu Zygmuncie Jagrym Maleszewskim, oraz ducha patriotyzmu.

Prowadzone przez nich prace zaowocowały decyzją o zorganizowaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku uroczystości na 100-lecie Niepodległości Polski 1918 – 2018 IV Piknik ,, Mundurowi Dzieciom" podczas którego została odsłonięta tablica upamiętniająca płk. Janusza Zygmunta Maleszewskiego. Do współpracy zaproszono również Zarząd Terenowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych pod przewodnictwem mł. insp. w stanie spoczynku Włodzimierza Alamy, które również czynnie działa na polu historycznym, oraz pielęgnuje służbę polskiej policji. Podjęto również współpracę z IPN który tą uroczystość objął swoim patronatem.

O godzinie 10.00 w kościele w Czarnocinie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kapelan policjantów garnizonu łódzkiego ksiądz Jacek Syjud.W uroczystości uczestniczyli i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową: w zastępstwie Wojewody Łódzkiego Pana Zbigniewa Raua- Pan Zbigniew Zagajewski, Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia reprezentowała Naczelnik Wydziału Płatności Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Pani Mirosława Rakiel, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Dariusz Rogut, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim st.kpt. Wojciech Pawlikowski, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Dziekanem Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego księdzem pułkownikiem Grzegorzem Krupskim oraz kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi księdzem podporucznikiem Jackiem Syjudem, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna Jarosław Olbrychowski oraz Szef Rady Doradców Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Pan Józef Kuczka, Wiceprezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych asp. szt. w stanie spoczynku Marek Predoń, Prezes Stowarzyszenia Grupy Historyczno – Edukacyjnej Pułkownika Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej mł. asp. Łukasz Wróbel, Prezes Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala Pan Marcin Strumiłło, wladze samorządowe – burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi i gminni na czele z Wicestarostą Powiatu Piotrkowskiego Panem Piotrem Wojtysiakiem, komendanci, policjanci i policjantki Łódzkiego Garnizonu Policji.

Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie odbył się piknik ,, Mundurowi Dzieciom", który poprzedził pokaz rekonstrukcji wypadku drogowego.W dalszej części festynu można było przyjrzeć się prezentacji sprzętu jaki na co dzień wykorzystują : Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Ratownictwo Medyczne.W ramach profilaktyki przedstawiciele poszczególnych służb omawiali swoje obowiązki służbowe i związane z nimi zagrożenia.W pikniku uczestniczyła również Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu.

(KWP w Łodzi / ig, fot. Policja 997 / P. Ostaszewski)

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pułkownika J. Z. J. Maleszewskiego Komendanta Głównego Policji Państwowej
Powrót na górę strony