Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczono 14 kg nielegalnego kawioru

Data publikacji 11.04.2006

Na bazary w Słubicach i Kostrzynie w tym samym czasie weszli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp., przy asyście policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Zielonej Górze.

Celem podjętej akcji było przeciwdziałanie przestępstwom związanym z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem. Cel został osiągnięty, policjanci zabezpieczyli 14 kg czarnego kawioru pochodzącego z przestępstwa.

Po wejściu Polski do UE, tak jak w innych krajach, aby legalnie sprzedawać czarny kawior należy posiadać zezwolenie świadczące o legalności wprowadzenia kawioru na teren naszego kraju. Podyktowane jest to koniecznością ochrony poważnie zagrożonych wyginięciem gatunków ryb jesiotrokształtnych (jesiotr, bieługa, siewruga). Reguluje to Konwencja Waszyngtońska, do której Polska przystąpiła w 1990 r.

W działaniach wziął też udział ekspert d.s. Konwencji Waszyngtońskiej przy Poznańskiej Izbie Celnej. Jego zdaniem ilość zabezpieczonego towaru jest duża.

Za przestępstwo oferowania zbycia lub nabycia produktów pochodnych gatunków objętych ochroną zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.
Powrót na górę strony