Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowotarscy kadeci wśród 12 laureatów z całej Polski w konkursie „Policjanci w służbie historii”

Data publikacji 20.06.2018

Ubiegłoroczna edycja konkursu „Policjanci w służbie historii” organizowanego przez Komendę Główną Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej kadetom z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta przyniosła jedną z głównych nagród, a był nią wyjazd na dawne kresy wschodnie do Białorusi i Ukrainy.

Tego roku nowotarscy kadeci powtórzyli sukces. Nagrodą znów będzie 7-dniowa wycieczka, tym razem do Miednoje za Moskwą.

Cel Konkursu to upamiętnienie funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy  po wybuchu II wojny, jako jeńcy trafili do obozu w Ostaszkowie, następnie byli mordowani przez NKWD w Kalininie i wrzucani do dołów w Miednoje lub za okupacji pełnili służbę w tzw. „granatowej policji”, a swoimi czynami dowiedli wierności narodowi i Rzeczypospolitej.  
 
Do udziału w II edycji coraz popularniejszego konkursu mundurowa młodzież z Nowego Targu, pod opieką majora Krzysztofa Tekiela przygotowywała się od jesieni. Praca polegała na zbieraniu faktów dokumentujących te wydarzenia i na udziale w warsztatach historycznych, jakie zorganizował IPN w Krakowie dla uczestników konkursu.  
 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące reprezentowały w Konkursie trzy zespoły wykonujące zadania, które miały upamiętnić bohaterów. A należało do nich:
- zrealizowanie maximum trzyminutowego filmu poświęconego wybranej postaci policjanta,
- przeprowadzenie poza macierzystą szkołą lekcji historii na temat powstania Policji i wybranego bohatera,
- odszukanie miejsca pamięci poświęconego wybranej postaci.
 
Zespół pierwszy (w składzie Kinga Rusnak i Karina Wójcik z klasy pierwszej) wybrał jako swojego bohatera posterunkowego Policji Państwowej Stanisława Ignatowicza, który służbę pełnił m.in. we Lwowie, a podczas wojny został zastrzelony przez NKWD w Kalininie.
 
Drugi zespół, również z klasy pierwszej (w składzie Kamil Pańszczyk i Dominik Bandyk) pracował nad postacią komisarza Józefa Wraubka, komendanta Policji Polskiej w Generalnej Guberni w Nowym Targu. Kom. Wraubek za swoją działalność w Dywizji Podhalańskiej w Konspiracji oraz w Konfederacji Tatrzańskiej został aresztowany przez Niemców, a następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu.
 
Trzeci zespół (w składzie Oliwia Twaróg, Adriana Łyszczarczyk i Dominika Marszałek) zajął się postacią przodownika Policji Państwowej oraz tzw. „granatowego policjanta” - Franciszka Ciulemby. Bohater ten za swoją działalność na rzecz narodu polskiego podczas okupacji hitlerowskiej został skazany na śmierć i wywieziony do Oświęcimia.
 
Do konkursu zgłosiło się 113 zespołów z całej Polski. Prac spełniających wszystkie kryteria i ocenianych przez jury było 57. Spośród nich wyłoniono 12 najlepszych. Wśród laureatów znalazły się Kinga Rusnak i Karina Wójcik. Jury konkursu wyróżniło także 26 prac, m.in. także prace pozostałych dwóch zespołów z PLO.
 
Nagrodą dla laureatów jest wyjazd poprzez Litwę i Łotwę do Miednoje w Rosji (około 100 km na północ od Moskwy). Ten edukacyjny wyjazd trwać będzie 7 dni. Trasa pozwoli na zwiedzenie miejsc uświęconych martyrologią policjantów II RP i lat wojny oraz na obejrzenia zabytków architektury na dawnych polskich kresach. Wyróżnieni otrzymają natomiast bardzo wartościowe wydawnictwa IPN-u.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wygranej!
 
Film poświęcony posterunkowemu PP Stanisławowi Ignatowiczowi, zrealizowany przez Kingę Rusnak i Karinę Wójcik – laureatki konkursu - można obejrzeć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=KHnf9utiJQ0

(KWP w Krakowie / po)

Powrót na górę strony