Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ćwiczenia zgrywające służb „TOR-2018”

Data publikacji 20.06.2018

Napastnik używając niebezpiecznego narzędzia wymusza na maszyniście pociągu natychmiastowe rozpoczęcie jazdy i zmusza go do ignorowania czerwonych świateł na kolejnych sygnalizatorach i semaforach. W wyniku wymuszonej jazdy pociągu dochodzi do zderzenia na przejeździe z samochodem osobowym, w którym podróżowały 2 osoby. Odrzucony samochód uderza w znajdująca się na sąsiednim torze drezynę, która realizuje zadania związane z opryskiem torów. Do akcji wkraczają służby ratunkowe. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „TOR-2018”. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb podczas zdarzenia o charakterze masowym na terenie kolejowym.

Dzisiaj w godz. 8:00 – 14:00 na terenie rampy kolejowej stacji Lublin - Tatary odbyły się ćwiczenia mające na celu doskonalenie umiejętności współdziałania służb podczas zdarzenia o charakterze masowym na terenie kolejowym. Szkolenie było przeprowadzone przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Założenie ćwiczeń było bardzo realistyczne. Nieznany bliżej napastnik wskakuje do stojącej na peronie Stacji Lublin Główny lokomotywy pociągu osobowego relacji Lublin – Chełm z dwoma wagonami osobowymi. Napastnik używając niebezpiecznego narzędzia wymusza na maszyniście natychmiastowe rozpoczęcie jazdy i zmusza go do ignorowania czerwonych świateł na kolejnych sygnalizatorach i semaforach. W wyniku wymuszonej jazdy składu pociągu dochodzi do zderzenia na przejeździe z samochodem osobowym, w którym podróżowały 2 osoby. Odrzucony samochód uderza w znajdującą się na sąsiednim torze drezynę, która realizuje zadania związane z opryskiem torów. W wyniku uderzenia dochodzi do rozszczelnienia zbiorników, a w efekcie tego do uwolnienia do środowiska dużej ilości środków chwastobójczych.

Po zatrzymaniu składu sprawca próbuje się oddalić. Czynności pościgowe podejmuje znajdujący się w pobliżu patrol Straży Ochrony Kolei. W składzie patrolu znajduje się pies służbowy, który zostaje użyty w ramach środków przymusu bezpośredniego. Informację o zdarzeniu otrzymują służby. Dowódca patrolu Policji, który jako pierwszy przyjechał na miejsce zdarzenia dokonał wstępnego rozpoznania terenu oraz dowodził na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu wyznaczonego przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oficera dowodzącego działaniami Policji. Policjanci wyznaczyli pierścień zewnętrzny, pomagali innym służbom w ewakuacji osób rannych z pociągu oraz zabezpieczali teren przed  dostępem osób postronnych.

W wyniku zdarzenia na skutek nagłego hamowania poszkodowanych zostaje około 15 pasażerów, podróżujących pociągiem osobowym. Najczęstszymi urazami są stłuczenia i skaleczenia głowy, złamania kończyn górnych. Kilka osób skarży się na zawroty głowy. Wśród pasażerów pociągu dochodzi do przypadków omdlenia, które najprawdopodobniej związane są z uwolnieniem środków chwastobójczych. Dwie osoby zdradzają objawy syndromu stresu pourazowego.

W czasie akcji ratowniczej polegającej na ewakuacji pasażerów z pociągu okazuje się, że w wyniku zdarzenia na przejeździe kolejowym doszło do wykolejenia się lokomotywy. W  związku z tym na miejsce zostało wezwane ratownictwo kolejowe w celu wkolejenia lokomotywy i przywrócenia ruchu na odcinku kolejowym. Ostatnim elementem ćwiczenia było pobranie próbek gleby z torowiska w celu określenia poziomu skażenia środowiska.

Celem przeprowadzonych dzisiaj działań pod kryptonimem „TOR-2018”  było usprawnienie współdziałania organów administracji publicznej z Policją, służbami, inspekcjami i strażami w zakresie prowadzenia działań ratowniczych i porządkowych podczas zdarzenia o charakterze masowym na terenie kolejowym. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Komendy Miejskiej Policji w Lublinie doskonalili umiejętności współdziałania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Straży Ochrony Kolei w przypadku zaistnienia takiej sytuacji kryzysowej. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Wszystko odbyło się według założonego planu. Ćwiczenia składały się z dwóch etapów. Pierwszy to część praktyczna, w której udział brały wszystkie służby ratunkowe. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w szkoleniu.

K.K.

Zobacz galerię zdjęć>>>

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.95 MB)

Powrót na górę strony