Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi

Data publikacji 22.06.2018

21 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej w okresie wakacyjnym na obozach harcerskich. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Zasadniczym celem podpisanego Protokołu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich i obejmuje on swoim zakresem działania przed rozpoczęciem obozów, w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku.

Sygnatariuszami Protokołu, oprócz Komendanta Głównego Policji są: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz organizacje harcerskie reprezentowane przez: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federację Skautingu Europejskiego SHK Zawisza, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka, Rogal Rangers Polska, Skautów Króla, Stowarzyszenie Harcerskie.

Postanowienia Protokołu służą również uzgodnieniu zasad i procedur postępowania poszczególnych służb w związku z organizowaniem przez środowiska harcerskie popularnej formy wypoczynku, jaką są obozy pod namiotami. Należy zakładać, że przyczynią się one do wzrostu poziomu poczucia bezpieczeństwa wypoczywających dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie sprawnego współdziałania służb będących sygnatariuszami Protokołu.

Obozy pod namiotami, organizowane na łonie natury, głównie  na terenach leśnych, w ramach Harcerskich Akcji Letnich,  są specyficzną formą wypoczynku, która może się wiązać z różnego rodzaju potencjalnymi zagrożeniami. Stąd tak istotne, aby przebywający na nich harcerze, przy ścisłej współpracy z Policją i Państwową Strażą Pożarną, mieli zapewnione jak najwyższe standardy bezpiecznego wypoczynku i znali obowiązujące procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji (intensywne opady deszczu, burze, silny wiatr, przestępstwa lub wykroczenia na szkodę uczestników obozu, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, zagrożenie życia i zdrowia, itp.).

Bezpieczeństwo wypoczywających na obozach harcerskich pod namiotami dzieci i młodzieży stanowi dla Sygnatariuszy Protokołu najwyższy priorytet, a przestrzeganie uzgodnionych wspólnie procedur zapewni pobyt pełen wrażeń, emocji i niezapomnianych chwil spędzonych wśród harcerskiej braci.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
  • Podpisanie Protokołu uzgodnień z organizacjami harcerskimi
Powrót na górę strony