Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Kaskadowy pomiar prędkości”

Data publikacji 22.06.2018

Policja prowadzi dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju.

Kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Równolegle na pozostałych drogach o największym zagrożeniu wypadkowością, będą prowadzone działania „Prędkość”. Jak pokazują analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przekraczanie dozwolonej prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych.

Podczas działań policjanci będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że stracimy kontrolę nad pojazdem, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Pamiętajmy też, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego i przekraczania dozwolonych prędkości ponoszą ich sprawcy, w wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są inni uczestnicy ruchu drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.

(BRD KGP)

 

Powrót na górę strony