Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gotowość służb do działań „Bezpieczne Wakacje”

Data publikacji 22.06.2018

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji wzięli dzisiaj udział w naradzie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie jak i konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu w czasie wakacji.

Po dzisiejszym  uroczystym oddaniu do użytku  nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji  w Krakowie odbyło się tam posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył również Joachim Brudziński - Szef MSWiA i nadinsp. Andrzej  Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji. Tematem narady była organizacja bezpiecznych wakacji letnich dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego.

W posiedzeniu Zespołu udział wzięli także Wojewoda Małopolsk  Piotr Ćwik oraz  przedstawiciele służb, w tym m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Dyrektor Oddziału w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podczas narady wojewódzcy komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawili stań przygotowań służb do rozpoczynających się wakacji.

Po zakończeniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nad zalewem w Kryspinowie odbyło się spotkanie z dziennikarzami dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. W konferencji udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej  Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta oraz Małopolski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak.

Podczas konferencji minister Joachim Brudziński poinformował, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczny wypoczynek naszych dzieci oraz  turystów są dobrze przygotowane i gotowe do działania.  Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wskazał na  działania podejmowane w okresie wakacyjnym,  m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym kontrole stanu technicznego autobusów, patrole prewencyjne w miejscach uczęszczanych przez turystów. Komendant wspomniał także  o służbie pełnionej przez policjantów na zbiornikach wodnych i o działaniach profilaktycznych.

W trakcie konferencji dzieci zebrane na plaży wraz z opiekunami mogły obejrzeć specjalistyczne wyposażenie policyjne. Wydarzenie zwieńczyły ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej połączone z pokazem akcji ratowniczej nad zalewem w Kryspinowie.

(KWP w Krakowie / dm)

Powrót na górę strony