Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku

Data publikacji 22.06.2018

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zakończyły się dwudniowe wojewódzkie eliminacje konkursu „Dzielnicowy Roku”. Spośród 26 funkcjonariuszy reprezentujących 12 komend powiatowych oraz Komendę Miejską Policji w Kielcach wyłoniono trzech najlepszych dzielnicowych. Dodatkowo po rozwiązaniu testu wiedzy poznaliśmy również najlepszego Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Zwycięzcy otrzymali gratulację od m.in. Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego.

Wczoraj na teren Oddziału Prewencji Policji w Kielcach przybyło 26 dzielnicowych, którzy  rozpoczęli rywalizacje o miano „Dzielnicowego Roku”. Reprezentantów 12 komend powiatowych oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przywitał podinsp. Andrzej Skotnicki z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach.

Pierwszego dnia rywalizacji dzielnicowi przystąpili do dwóch konkurencji. Jedną z nich był praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podczas którego zawodnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu algorytmu postępowania z osobą nieprzytomną oraz ostatecznie przeprowadzić resuscytacje krążeniowo - oddechową. Wczoraj dzielnicowi wykazywali się również opanowaniem i wprawnym okiem podczas sprawdzianu wyszkolenia strzeleckiego. Zadaniem każdego z policjantów było przebiegnięcie kilkudziesięciu metrów, oddanie 5 strzałów z postawy wysokiej do tarczy oddalonej o 15 metrów oraz po wymianie magazynka oddanie kolejnych 5 strzałów z pozycji niskiej.

Dzisiejsze zmagania mundurowi rozpoczęli w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika, gdzie rozwiązywali test wiedzy. Do tej konkurencji oprócz 26 dzielnicowych przystąpiło również 12 Kierowników Rewirów Dzielnicowych, którzy reprezentowali Komendę Powiatową Policji w Busku – Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku – Kamiennej, Starachowicach, Staszowie oraz Włoszczowie, a także Komedę Miejską Policji w Kielcach. Policjanci w ciągu godziny musieli odpowiedzieć na 60 pytań dotyczących przepisów Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego, Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym, a także zagadnień z zakresu procedury niebieskiej karty, pracy dochodzeniowo śledczej oraz profilaktyki społecznej. Kierownicy musieli wykazać się również wiedzą z zakresu Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, a także wiadomościami odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Kolejnym etapem wojewódzkich eliminacji była symulacja przyjęcia interesanta, w której do dzielnicowego przyszedł kielczanin z sąsiedzkim problemem. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna mieszkający na posesji obok, notorycznie zastawia swoim samochodem jego bramę wjazdową i dodatkowo obraził go, gdy ten zwrócił uwagę sąsiadowi.

Cała inscenizacja nie mogła przekroczyć 15 minut, dlatego też funkcjonariusze błyskawicznie musieli zakwalifikować tą sytuację opierając się jedynie o własną wiedzę. W trakcie tej symulacji można było zauważyć duże doświadczenie dzielnicowych, którzy dokładnie wyjaśniali dalszy ciąg postępowania w tej sprawie.

O godzinie 15 w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu, którzy otrzymali gratulacje od m.in. Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego oraz przewodniczącego Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego nadkom. Jerzego Kaniewskiego Dwoje najlepszych dzielnicowych oraz najlepszy kierownik będzie reprezentować nasz garnizon w tożsamych zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

W trójce najlepszych dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: st. sierż. Katarzyna Lasocka z KPP w Starachowicach

Miejsce drugie: st. sierż. Piotr Sałata z KPP w Opatowie

Miejsce trzecie: st. sierż. Karol Przygodzki z KPP w Końskich

Kwalifikacja drużynowa:

Miejsce pierwsze: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach    

Miejsce drugie: Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie  

Miejsce trzecie: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

W trójce najlepszych Kierowników Rewiru Dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: podkom. Ernest Pastuszka z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejsce drugie: asp. szt. Jarosław Bober z KPP w Staszowie oraz st. asp. Tomasz Obruśnik z KMP w Kielcach  

Najlepsi w poszczególnych konkurencjach:

Udzielanie pierwszej pomocy – mł. asp. Marcin Przygoda KMP w Kielcach  

Sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego – st. sierż. Piotr Sałata z KPP w Opatowie

Test wiedzy zawodowej – st. sierż. Michał Dziorek z KPP w Sandomierzu

Symulacja przyjęcia interesanta – st. sierż. Karol Przygodzki z KPP w Końskich, mł. asp. Bernadeta Celary z KPP w Starachowicach oraz asp. szt. Grzegorz Makuła w Staszowie  

Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Wojewoda Świętokrzyski oraz przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Przypominamy, że do 9 lipca trwa plebiscyt "Dzielnicowy bliżej nas" na najpopularniejszego dzielnicowego naszego województwa. To pierwszy taki plebiscyt, zorganizowanego przez redakcję Echa Dnia i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Sylwetki dzielnicowych z każdego powiatu na których możesz głosować są prezentowane na stronie internetowej echodnia.eu/swietokrzyskie.

Więcej informacji [tutaj].

Zachęcamy do udziału w plebiscycie!

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
 • Wiemy kto jest najlepszym dzielnicowym 2018 roku
Powrót na górę strony