Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

Data publikacji 22.06.2018

Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205A. W uroczystości brał udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz nadinsp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku ministrowi przez dowódcę uroczystości, następnie orkiestra policyjna z KWP w Katowicach odegrała hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta powitał gości. Opisał inwestycję, charakter pracy policjantów OPP w Krakowie. W imieniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji podziękował ministrowi za przekazywany dziś do użytku obiekt i za wsparcie programem modernizacyjnym  działań związanych z poprawą warunków służby policjantów.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedział m.in., że bezpieczeństwo jest obszarem życia społecznego, narodowego, na którym nigdy oszczędzać nie można. Podziękował wszystkim, którzy dbają o bezpieczeństwo Polaków życząc im również bezpiecznej służby.  Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wskazał na konsekwentnie realizowany Program Modernizacji Służb. Życzył wszystkim policjantom pełniącym służbę  w Oddziale, aby ta ich służba upływała w gotowości i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji.
Nową siedzibę OPP poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus. Po czym minister  Joachim Brudziński uroczyście przekazał Dowódcy Oddziału Prewencji Policji mł. insp. Jarosławowi Nowakowi symboliczny klucz.  Defilada pododdziałów to ostatni punkt uroczystości, po której goście mogli zwiedzić nową siedzibę OPP.

Kompleks budynków Oddziału Prewencji Policji w Krakowie powstał obok Komendy Powiatowej przy ulicy Łokietka 205a. Dotychczasowa siedziba nie spełniała norm współczesnej siedziby jednostki Policji. Z tego względu, zgodnie z Programem Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, podjęto decyzję o wyburzeniu starych budynków i wybudowaniu nowoczesnych obiektów.

Nowa jednostka OPP w Krakowie jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Kompleks składa się z: sali odpraw, pomieszczeń biurowych, wielofunkcyjnej hali gimnastycznej ze ścianką wspinaczkową, sal ćwiczeń do sztuk walki, siłowni, zadaszonej wiaty, garaży na pojazdy specjalne, myjni dla samochodów, zaplecza serwisowego dla pojazdów, magazynu wyposażenia, uzbrojenia i środków chemicznych, aneksu kuchennego, łazienki.

Całkowity koszt oddawanej dzisiaj do użytku inwestycji sięgnął kwoty ponad 43 milionów złotych. Obiekt ten powstał wyłącznie ze środków budżetowych Policji, a dofinansowanie - które zostało zrealizowane w latach 2017 i 2018 w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych - umożliwiło jego szybkie oddanie do użytku.

Oddział Prewencji Policji w Krakowie to wyodrębniona, specjalistyczna jednostka licząca etatowo 454 policjantów i 18 pracowników. Policjanci OPP są szkoleni i przygotowywani do prowadzenia działań zespołowych w sytuacjach użycia większych sił policyjnych, realizacji służby w składzie pododdziału zwartego. Pełnią przede wszystkim służbę prewencyjną w formie patrolowo-interwencyjnej oraz biorą udziału w akcjach i operacjach policyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pełnią służbę na terenie Krakowa oraz w innych miejscowościach Małopolski.  Policjanci OPP dbali m.in. o bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W 2017  roku zrealizowali ponad sześćdziesiąt tysięcy służb, dbali o bezpieczeństwo uczestników prawie 200 imprez masowych.  Pluton alarmowy , który pozostaje do dyspozycji małopolskiego garnizonu Policji 24 godziny na dobę, mobilizowany był do różnych akcji 227 razy. Policjanci OPP w Krakowie zatrzymali 1443 sprawców przestępstw oraz 587 osób poszukiwanych.

(KWP w Krakowie / dm)

Powrót na górę strony