Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTERREG V A- wdrożenie projektu

Data publikacji 22.06.2018

Dziś w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja pn.„Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”.


W spotkaniu udział wzięli insp. Jacek Ciegieła Komendant Wojewódki Policji w Szczecinie wraz z Zastępcami, Thomas Krense – Zastępca Dyrektora Urzędu Kryminalnego Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz profesor Jarosław Peregud- Pogorzelski –  Prorektor ds. Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegenci  przedstawili założenia projektu, finansowane oraz omówili wspólne działania w tym zakresie.


Pamiętajmy, że tematyka zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w aspekcie walki z terroryzmem nie ma jedynie wymiary lokalnego czy regionalnego – ma wymiar międzynarodowy. Wynika to między innymi ze swobodnego przepływu osób na mocy porozumień z Schengen, przyjęto dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie UE.
Akty wpływające na zachwianie bezpieczeństwa publicznego nie mają odgórnie określonych obszarów występowania, dlatego też należy je rozpatrywać w wymiarze międzynarodowym.


Projekt będzie realizowany przez trzech partnerów regularnych tj. Komendę Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Są to główne jednostki zajmujące się realizacją bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi, w zakresie analizy i badań DNA


Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie terroryzmowi. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu różnych wspólnych konferencji, seminariów i ćwiczeń pozwalających na wymianę doświadczeń i praktyk. Ponadto planowany jest również zakup środków trwałych stanowiących specjalistyczne zaplecze do badań  DNA.


Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści przebywający na tym obszarze. Powyższym grupom zostanie zapewnione bezpieczeństwo. Grupą docelową są także funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy. Oryginalnym i innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespołów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej, które w wyniku realizacji projektu będą prawnie lub organizacyjnie powiązane i będą kooperowały na podstawie wspólnie wypracowanych zasadach.


Realizacja projektu angażująca partnerów polskich oraz niemieckich umożliwi wypracowanie wspólnych procedur, schematów oraz scenariuszy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, które są niezbędne do efektywnej współpracy transgranicznej.
Po konferencji Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przekazał uroczyście pięć pojazdów oznakowanych marki KIA Ceed oraz jeden marki BMW wideorejestrator. Pojazdy te zostały zakupione przez Komendę Główną Policji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.


Radiowozy trafią do : Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Polic Świdwina i Kołobrzegu.

podkom. Anna Gembala

 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
 • Konferencja na temat współpracy Polsko- Niemieckiej w zakresie korelacji zagrożeń terrorystycznych w ramach programu INTEREG V A- wdrożenie projektu
Powrót na górę strony