Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy i czescy policjanci wspólnie prowadzą akcje profilaktyczne

Data publikacji 24.06.2018

Od kilku tygodni podczas festynów organizowanych przez społeczności lokalne, policjanci z Polski i Czech wspólnie informują mieszkańców i turystów pogranicza w zakresie problematyki narkotykowej. Tym razem akcja profilaktyczna odbyła się w Libercu, gdzie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wzięli udział w „Dniu Policji Republiki Czeskiej i zintegrowanego systemu ratowniczego”.

W trakcie festynu policjanci informowali o szkodliwości zażywania narkotyków i odpowiedzialności prawnej za ich posiadanie, sprzedaż lub udzielanie. Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście odmiennych uregulowań prawnych w obu krajach. Punkty informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem, pokazując jednocześnie potrzebę prowadzenia tego typu akcji.

Działania te prowadzone są przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wspólnie z partnerami z Republiki Czeskiej i Polski w ramach realizowanego od 2016 r. projektu pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Celami projektu jest m. in. podniesienie poziomu współpracy oraz prowadzenie intensywnych działał informujących o szkodliwości narkotyków na pograniczu polsko-czeskim. 

Mając na uwadze akcje profilaktyczne policyjni profilaktycy wyposażeni zostali w specjalnie do tego celu, wypracowane w ramach projektu, narzędzia - tj. walizki demonstracyjne, prezentacje multimedialne i filmy. Są oni od września 2017 r. zapraszani m.in. do szkół, gdzie prowadzą zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Polscy i czescy policjanci wspólnie prowadzą akcje profilaktyczne
  • Polscy i czescy policjanci wspólnie prowadzą akcje profilaktyczne
Powrót na górę strony