Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczne fale przygody"

Dla wypoczywających dzieci i młodzieży w nadmorskich Rowach słuchacze i wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku zaprezentowali cykl pokazów podczas festynu „Bezpieczne fale przygody”. Policjanci wspólnie z młodzieżą ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy osobom, które zasłabły lub tonęły.

Na jednym ze stanowisk festynu zorganizowanego przez Straż Słowińskiego Parku Narodowego uczestnicy mogli również samodzielnie sprawdzić jak wyglądają ich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł przećwiczyć poszczególne czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy znajdująca się w naszym pobliżu osoba straci przytomność. Chętni mógli także spróbować samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalnym fantomie. W trakcie pokazów trenowano także udzielanie pierwszej pomocy osobie tonącej, wyciągniętej z wody na brzeg.

Słuchacze i wykładowcy zaprezentowali pokaz stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz dodatkowo wykorzystanie pałki Tonfa. Po zakończonej prezentacji dzieci i młodzież mogli sami sprawdzić poziom swojej tężyzny fizycznej między innymi poprzez wykonywanie uderzeń w specjalne tarcze trzymane przez policjantów. Jak zwykle również dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne kajdanki. Wśród uczestników imprezy znalazło się wiele grup kolonijnych z różnych stron Polski.

Udział policjantów w imprezie to efekt wieloletniej współpracy między Szkołą Policji i Słowińskim Parkiem Narodowym. W ramach tej współpracy członkowie Drużyny Specjalnej WOPR ze Szkoły kształcili między innymi strażników Parku w zakresie podejmowania interwencji wobec osób naruszających przepisy, a także w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym.

  • Zajęcia z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy

  • Pokaz wyszkolenia młodych policjantów

Film \"Bezpieczne fale przygody\"

Pobierz plik \"Bezpieczne fale przygody\" (format mp4 - rozmiar 5.08 MB)

Powrót na górę strony