Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20. rocznica śmierci gen. Marka Papały

Data publikacji 26.06.2018

Policjanci, rodzina, władze wojewódzkie i samorządowe oddali wczoraj hołd generałowi Markowi Papale w 20. rocznicę śmierci. W imieniu Komendanta Głównego Policji, na grobie Generała, wieniec złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Policjanci zaciągnęli wartę honorową, zapłonęły znicze.

Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji. W imieniu Komendanta Głównego Policji wieniec złożył jego Zastępca nadinsp. Jan Lach wraz z insp. Markiem Odyńcem Naczelnikiem Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Piotrem Chmielem  Naczelnikiem Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych.

Wieńce złożyli także: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa wraz z zastępcami insp. Pawłem Filipkiem i insp. Tadeuszem Szymankiem oraz Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka i Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku asp. szt. Wojciech Mikłasz.

Wśród składających kwiaty był też Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz i ppłk SG Andrzej Papała – brat zmarłego szefa Policji..

W imieniu Wojewody Podkarpackiego dr Ewy Leniart wiązankę na grobie Generała złożył Janusz Miąsik z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

W uroczystości wzięła udział żona gen. Marka Papały Małgorzata a także rodzina tragicznie Zmarłego ojciec Jan i siostra Krystyna. Hołd Generałowi oddali również samorządowcy: Wicestarosta Jarosławski Józef Szkoła, Mariusz Trojak Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego a także władze Pruchnika - Burmistrz Wacław Szkoła i sekretarz Robert Grządziel.

Modlitwie nad grobem zmarłego przewodniczył duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman. Uroczystość odbywała się w asyście policjantów z Oddziałów Prewencji w Rzeszowie, którzy zapalili znicze i zaciągnęli wartę honorową przy grobie gen. Marka Papały. Nad przebiegiem uroczystości zgodnie z policyjnym ceremoniałem czuwał Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie mł. insp. Mariusz Skiba.

(KWP w Rzeszowie / kp)

 

 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
 • Na cmentarzu w Pruchniku, w 20. rocznicę śmierci gen. Marka Papały uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego szefa Polskiej Policji
Powrót na górę strony