Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne kontrole przewożonych odpadów na pograniczu polsko – czeskim

Data publikacji 27.06.2018

Na terenie województwa opolskiego trwa akcja DEMETER IV, która jest koordynowana przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów. W działania włączyli się również prudniccy policjanci z ruchu drogowego. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami służby celno – skarbowej na pograniczu polsko – czeskim prowadzili kontrole legalności przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Prudniccy policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzili kontrole pojazdów przewożące nieczystości w ramach działań DEMETER IV. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami służby celno – skarbowej sprawdzali ciężarówki przejeżdżające przez teren powiatu. Celem akcji, którego koordynatorem jest Departament Ceł Ministerstwa Finansów jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów.

Funkcjonariusze przede wszystkim kontrolowali pojazdy ciężarowe przewożące nieczystości. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z dokumentacją przewozową. Policjanci sprawdzali również stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz trzeźwość.

Funkcjonariusze w trakcie działań skontrolowali kilkanaście pojazdów, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Mimo wszystko podobne działania będą kontynuowane.

(KWP w Opolu / mw)

  • Kolejne kontrole przewożonych odpadów na pograniczu polsko – czeskim
  • Kolejne kontrole przewożonych odpadów na pograniczu polsko – czeskim
  • Kolejne kontrole przewożonych odpadów na pograniczu polsko – czeskim
Powrót na górę strony