Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „SMOG”

Data publikacji 27.06.2018

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Akcja ma przeciwdziałać korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Działania ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów. Z ruchu będą eliminowane pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie.

W tym celu, policjanci będą korzystać w szczególności z dymomierzy i analizatorów spalin. Są to skuteczne urządzenia do pomiaru zawartości spalin silników benzynowych i zasilanych gazem oraz pomiaru zadymienia silników diesla. Policjanci będą również dokonywali wzrokowej oceny stanu układu wydechowego pojazdów.

Podczas działań funkcjonariusze będą przypominali, że przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c cyt. ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu. Jednocześnie funkcjonariusz nie może zezwolić kierującemu na dalsze używanie pojazdu.

(BRD KGP / ig)

Powrót na górę strony