Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 27.06.2018

Dziś w siedzibie Akademii Morskiej w Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu w Szczecinie odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego w ramach projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła oraz Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. nadz. AM.

Debatę oficjalnie otworzył Dziekan Wydziału dr hab. Stanisław Iwan prof. AM oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, którzy przywitali zaproszonych gości min. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i naczelników Wydziału Ruchu Drogowego z jednostek podległych zachodniopomorskiemu garnizonowi.

Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane w ramach podjętej przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie współpracy z Akademią Morską w Szczecinie realizowanej na kanwie Zachodniopomorskiej Rady Prewencji.

Partnerzy tej inicjatywy podejmują różne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa min. niechronionych uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

W tej sprawie prof. Mariusz Jedliński z Akademii Morskiej w Szczecinie opracował projekt pt. „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Przedsięwzięcie to ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „dlaczego tak często na przejściu dla pieszych dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych?”

Projekt jest realizowany pilotażowo na terenie miasta Szczecina.

Podczas debaty prelegenci omówili tematykę dotycząca stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz cele badań projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych”.

Ponadto przedstawiciele innych obecnych uczestniczący w debacie przekazali informacje dotyczące podejmowanych przez nich działań na terenie Szczecina, dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i podejmowanych inicjatyw w tym zakresie.

Badania a w ramach projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych” oraz wypracowane wnioski przyczynią się do stworzenia zaleceń i rekomendacji w ramach kodeksu dobrych praktyk, mających poprawić bezpieczeństwo w omawianym zakresie.

(KWP w Szczecinie / kp)

 

 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
 • Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych – debata
Powrót na górę strony