Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie dodatkowych etatów dzielnicowych

Data publikacji 29.06.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podpisał porozumienie z Burmistrzem Gogolina Panem Joachimem Wojtalą w sprawie utrzymania dodatkowych etatów w Policji. Na ten cel lokalny samorząd przez najbliższe 5 lat przeznaczy około 230 000 złotych rocznie. To jedyne takie porozumienie w naszym województwie.

Po podpisaniu porozumienia w Posterunku Policji w Gogolinie na kolejne 5 lat zostaną utrzymane cztery dodatkowe etaty dzielnicowych. To kontynuacja bardzo dobrej, wieloletniej współpracy lokalnego samorządu z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

Miejscowi radni już w maju br. po zapoznaniu się z funkcjonowaniem posterunku Policji podjęli decyzję w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych. Ta decyzja niewątpliwie przyczyni się do utrzymania bardzo dobrego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego jaki od wielu lat utrzymuje się w gminie Gogolin.

Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu inspektora Jarosława Kaletę, w obecności młodszego inspektora Przemysława Ilnickiego Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach oraz Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania Tadeusza Byrskiego.

Dzielnicowy jako policjant „pierwszego kontaktu” odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w strukturach Policji jak również w społecznościach lokalnych. To policjanci, którzy wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

Powrót na górę strony