Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

W międzynarodowych warsztatach poświęconych taktyce i technikom interwencji uczestniczyli wykładowcy słupskiej Szkoły Policji. Ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy z kilku państw zorganizowała Szkoła Policji Litwy.

W trakcie warsztatów uczestnicy zajmowali się działaniami taktycznymi, prowadzonymi w dwuosobowych patrolach, z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Interwencje prowadzone były wobec osób uzbrojonych i osób niebezpiecznych.
Przedstawiciele Policji różnych państw omawiali decyzje, jakie muszą podjąć policjanci w sytuacji zagrożenia, w tym między innymi wybór adekwatnego środka przymusu bezpośredniego: tasera, broni krótkiej, broni długiej, kajdanek lub pałki teleskopowej. Podczas ćwiczeń praktycznych osobny panel poświęcono taktyce działania dwóch policjantów, którzy używają siły fizycznej przy zatrzymaniu osoby.

W trakcie kilkudniowego seminarium w Szkole Policji Litwy prowadzono także zajęcia strzeleckie na strzelnicy półotwartej. Policjanci oddawali strzały poruszając się w patrolach dwuosobowych. Zakończenie tego etapu szkolenia były zawody strzeleckie wszystkich uczestników.
Funkcjonariusze Policji z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Polski omawiali również podejmowanie interwencji wobec osób agresywnych, które znajdują się pod działaniem różnego rodzaju dopalaczy. W kontekście interwencji wobec osób, które zażyły dopalacze, litewscy policjanci podzielili się swoimi doświadczeniami na temat użycia traserów wobec takich osób. W litewskiej policji w tasery wyposażeni są wszyscy policjanci pełniący służbę patrolową.

Film Ćwiczenia w Szkole Policji Litwy

Pobierz plik Ćwiczenia w Szkole Policji Litwy (format mp4 - rozmiar 18.24 MB)

Powrót na górę strony