Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa

Data publikacji 13.07.2018

Mijają dwa tygodnie od czasu kiedy czwórka umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełni służbę patrolową na terenie Krakowa i Warszawy w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z zawartego w Rzymie w dniu 24 listopada 2016 r. porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej, a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Z tej okazji w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem włoskich policjantów, przedstawicielami Komendy Głównej Policji oraz włoskiej oficer łącznikowej.

Polska policja jest instytucją nowoczesną, aktywną na arenie międzynarodowej i otwartą na szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi. Tegoroczna inicjatywa polsko - włoskich wspólnych patroli stanowi kontynuację współpracy międzynarodowej z włoskimi partnerami realizowanej przez Biuro Prewencji KGP przy udziale Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z lat minionych, zaś zawarcie Porozumienia było formalnym potwierdzeniem przydatności tej formy współpracy i ułatwieniem jej kontynuacji.

W spotkaniu uczestniczył p.o. Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Kumor i Oficer Łącznikowa Policji Państwowej Republiki Włoskiej w Polsce płk Silvana Giusti, zaś jego gospodarzem był I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Toamasz Szymański.

Podkreślenia wymaga fakt, że współpraca z partnerami włoskimi prowadzona jest od kilku lat, zaś pojęcia patrolu nie należy utożsamiać wyłącznie z pieszym, czy z wykorzystaniem radiowozu, przemieszczaniem się policjantów w określonym rejonie. Pojęcie to w rozumieniu międzynarodowym jest znacznie szersze i obejmuje również pełnienie służby na zorganizowanych terenach narciarskich, czy też wodach. Zupełnie inne są również podstawowe zadania realizowane przez tego rodzaju patrol, które w dużej mierze mają charakter doradczo - opiekuńczy w stosunku do obcokrajowców, choć w przypadku naruszenia przepisów prawa państwa goszczącego reakcja każdorazowo jest zdecydowana. Przypomnieć należy, że w ramach współpracy w zakresie zadań o charakterze prewencyjnym polscy policjanci corocznie w sezonie zimowym pełnią służbę na stokach Alp, a ponadto uczestniczyli w zabezpieczeniu Roku Miłosierdzia w Rzymie i na terenie Watykanu, włoscy policjanci uczestniczyli zaś w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń nabytych przez policjantów obu stron, którzy stwierdzili, że było to bardzo ciekawe doświadczenie zawodowe i pozwoliło na wymianę doświadczeń wynikających z codziennej służby. Włoscy policjanci stwierdzili, że spotkali się z bardzo miłą reakcją nie tylko swoich rodaków, ale również Polaków. Polscy policjanci podkreślili zaś, że włoskim partnerom pokazali nie tylko jak wygląda służba w reprezentacyjnych miejscach Warszawy czyli Starówce, centrum i Porcie Lotniczym Okęcie, gdzie najwięcej przebywa turystów włoskich, ale również „ciemne zaułki miasta”, które - co podkreślili Włosi - występują w każdej metropolii. Włoscy policjanci, podobnie jak ich koleżanki pełniące służbę na terenie Krakowa, stwierdzili, że o ile na początku służby mogli powiedzieć o swoich polskich parterach, że byli ich kolegami, o tyle na jej zakończenie określili ich przyjaciółmi.

Podkreślić należy, że polsko-włoskie patrole zarówno na terenie Warszawy, jak i Krakowa, nie miały powodów do podejmowania zbyt wielu interwencji, które jednocześnie nie miały również drastycznego charakteru.

Na spotkaniu p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, w imieniu Komendanta Głównego Policji nadinp. Jarosława Szymczyka, dziękując włoskim gościom za dotychczasową współpracę, wręczył okolicznościowe upominki upamiętniające ich pobyt w Polsce.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

 

 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
 • Podsumowanie efektów polsko-włoskich patroli na ulicach Warszawy i Krakowa
Powrót na górę strony
Polska Policja