Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach

Data publikacji 13.07.2018

Dzisiaj w garnizonie lubelskim odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Puławach. Główne uroczystości zostały objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Dzisiejszy dzień był okazją by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę powstania polskiej Policji. Wojewódzkie obchody tego święta w lubelskim garnizonie odbyły się dziś w Puławach.

Naszym uroczystościom towarzyszyła podniosła atmosfera i dostojni goście. W Puławach pojawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, a także służb współpracujących z policją. Wśród zaproszonych na uroczystości gości znaleźli się: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta puławski Pan Witold Popiołek, Wiceprezydent Miasta Puławy Pani Ewa Wójcik, kadra kierownicza policji lubelskiej, funkcjonariusze i pracownicy komendy powiatowej w Puławach.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12: 00 mszą świętą odprawioną w intencji funkcjonariuszy w Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej.  Ten szczególny dzień był okazją do podziękowań, refleksji i wspomnienia tych, którzy czuwając nad bezpieczeństwem obywateli, poświęcili własne życie.

Po zakończonym nabożeństwie obchody przeniosły się na Plac Chopina.  Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk przyjął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości o rozpoczęciu apelu z okazji Święta Policji, po czym dokonał przeglądu pododdziałów zgromadzonych na placu.

Następnie uczestnicy dzisiejszych uroczystości minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego funkcjonariusza z woj. kujawsko-pomorskiego. Policjant dzisiejszego poranka zginął w wypadku drogowym podczas pełnionej służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc powitał gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Z okazji Święta Policji komendant podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom oraz pracownikom naszej formacji za codzienny trud pełnienia służby i pracy w Policji: „…Święto Policji to też czas, żeby podziękować Wam za ciężką pracę i profesjonalizm...” Szef lubelskiego garnizonu Policji podkreślił, że w kategoriach wykrywania przestępstw kryminalnych zajmujemy czołowe pozycje w kraju, tak samo i w przypadku wykrywalności najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw. 

Tegoroczne Święto Policji miało wyjątkowy charakter dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Puławach, ponieważ jednostka otrzymała sztandar, który jest dowodem zaufania społecznego i docenienia pracy Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu puławskiego. Dla funkcjonariuszy to wyraz dumy, ambicji i świadectwo wszystkich wartości etosu zawodowego. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc dziękował  wszystkim osobom, które wspierały inicjatywę przekazania sztandaru puławskiej Policji.

Przedstawiciele fundatorów, zaproszonych gości oraz puławskich policjantów wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru. Następnie Kapelan Komendy Głównej w asyście kapelanów KWP w Lublinie i KPP w Puławach poświęcili sztandar. Starosta puławski Pan Witold Popiołek wraz z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem, wręczyli sztandar Komendzie Powiatowej Policji, który odebrał Komendant Powiatowy Policji w Puławach mł. insp. Sylwester Śliwka.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych oraz awansów policjantów na wyższe stopnie służbowe. W garnizonie lubelskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 1398 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awansowało 17 policjantów, w korpusie oficerów młodszych 77 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 585 policjantom, w korpusie podoficerów –624, zaś szeregowych blisko 70.

Prezydent RP Andrzej Duda za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył 79 policjantów medalami za długoletnią służbę.  Prezydent RP przyznał 10 złotych, 50 srebrnych i 19 brązowych medali.

Po wręczeniu odznaczeń, medali i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego „…Jestem dumny, że mimo trudności i wielu wyrzeczeń, jakie niesie za sobą służba, z największą starannością dbacie o nasze bezpieczeństwo. Jako szef MSWiA chcę zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do skutecznego realizowania Waszej misji – dbania o bezpieczeństwo. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów złotych. Dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń, już w styczniu 2019 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku, a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. ...Życzę Wam satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej służby oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – napisał Minister.

Słowa skierował w liście do funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu także  Sekretarz Stanu  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji Jarosław Zieliński „…Służba w Policji zobowiązuje. Decydując się na wstąpienie w jej szeregi przysięgaliście wiernie służyć narodowi i strzec bezpieczeństwa, nawet z narażeniem własnego życia. …Zakładając mundur otrzymaliście szereg uprawnień, a jednocześnie przyjęliście na siebie wielką odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa. …Dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom za codzienne rzetelne wypełnianie obowiązków w służbie naszej Ojczyźnie i bezpieczeństwu jej obywateli. Gratuluję otrzymanych awansów służbowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień. Wyrażam wdzięczność pracownikom cywilnym Policji za Wasz wkład pracy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa…”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w swoim przemówieniu przytoczył wyniki badań opinii publicznej: „…86% Polaków czuje się bezpiecznie, a aż 93% deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie. Największą chlubą i zaszczytem jest dla nas uznanie społeczne – to jest dla nas największym podziękowaniem…” Komendant Główny Policji podziękował za bardzo dobre podsumowanie efektów pracy w I półroczu i znaczący spadek przestępczości zwłaszcza tej najbardziej dokuczliwej społecznie. Docenił także rolę pracowników Policji, bo bez nich praca funkcjonariuszy nie miałaby racji bytu.

„Jesteśmy absolutnie spokojni każdego dnia, bo wiemy, że mamy do czynienia z bardzo profesjonalną formacją i profesjonalnymi funkcjonariuszami oddanymi swojej pracy…” - tak  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek ocenił służbę policjantów z Lubelszczyzny. Zaznaczył, że wyniki pracy są imponujące: „…Notujecie Państwo najlepsze bądź jedne z najlepszych osiągnięć na każdej płaszczyźnie Państwa działania i to jest wielka duma, powód do chwały i wielkiej wdzięczności pod Waszym adresem...” Ponadto Wojewoda Lubelski pogratulował puławskim stróżom prawa sztandaru symbolizującego wartości, które leżą u podstaw codziennej pracy policjantów.

Głos zabrał także Starosta puławski Pan Witold Popiołek – Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru.  „…Wartości, jakie niesie Sztandar w historii naszej Ojczyzny mają szczególny wymiar. Sztandar jest symbolem honoru, tradycji i dumy z pełnionej szlachetnej misji służenia społeczeństwu…” – podkreślił. Dodał również, że przekazanie Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach  stanowi wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby.

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz w wykonaniu Orkiestry reprezentacyjnej KGP oraz defilada pododdziałów: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Po głównych uroczystościach dla mieszkańców miasta przygotowano pokaz policyjnego sprzętu oraz wystawę zbiorów historycznych. Przygotowano także atrakcje dla najmłodszych, znakowanie rowerów, pokaz radiowozów, tresury policyjnych czworonogów.  Specjalistyczny sprzęt zaprezentowali również policyjni antyterroryści z KWP w Lublinie.

KWP w Lublinie / wsz

 

 

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach

Opis filmu: Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.98 MB)

Opis filmu: Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.88 MB)

Opis filmu: Wojewódzkie obchody Święta Policji w Puławach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.1 MB)

Powrót na górę strony