Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu

Data publikacji 17.07.2018

Podczas obchodów 99. rocznicy powstania Policji Państwowej wielkopolscy funkcjonariusze i pracownicy Policji otrzymali medale, odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. W podniosłej uroczystości udział wzięli Wojewoda Wielkopolski, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wielkopolskiej Policji, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, związków zawodowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia wielkopolscy policjanci obchodzili 17 lipca br. uroczystość 99-lecia powstania formacji. Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się przed godz. 9.00 pod Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Następnie w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda w Poznaniu Jego Ekscelencja ks. bp Damian Bryl koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Podziękował im za ofiarną służbę bliźnim, poprosił o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym. Mszę uświetnił śpiew Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Po mszy świętej w kościele garnizonowym Wojewoda Wielkopolski, Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu złożyli wieniec pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. Następnie obchody przeniosły się do Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wstępie prowadzący uroczystość powitał jej uczestników oraz zaproszonych gości na czele z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem oraz nadinsp. Janem Lach Zastępcą Komendanta Głównego Policji. Obecny był również gospodarz miejsca, w którym zorganizowano tegoroczną galę, Jego Magnificencja Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki. Wśród gości nie zabrakło również parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, urzędów, instytucji, związków zawodowych, zaprzyjaźnionych służb  oraz duchowieństwa.

Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann odczytał list do zgromadzonych od Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który objął obchody honorowym patronatem. Podczas uroczystości głos zabrał również nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych przyznał, że jest dumny z policjantów, policjantek i pracowników Policji z którymi pracuje. - To Wasza zasługa, że mieszkańcy Wielkopolski czują się bezpiecznie – podsumował. Na zakończenie przemówień, lektor odczytał również list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. 

Wszyscy przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w codziennej ich pracy. Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji medali, odznak i awansów na wyższe stopnie policyjne.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa. 

 

Dominika Pupkowska-Bral

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #1
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #2
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #3
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #4
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #5
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #6
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #7
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #8
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #9
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #10
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #11
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #12
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #13
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #14
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #15
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #16
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #17
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #18
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #19
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #20
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #21
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #22
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #23
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #24
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #25
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #26
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #27
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #28
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #29
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #30
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #32
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #31
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #33
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #34
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #35
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #36
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #37
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #38
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #39
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #40
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #41
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #42
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #43
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #44
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu #45

Film Obchody Święta Policji cz. I

Pobierz plik Obchody Święta Policji cz. I (format mp4 - rozmiar 19.89 MB)

Film Obchody Święta Policji cz. II

Pobierz plik Obchody Święta Policji cz. II (format mp4 - rozmiar 28.97 MB)

Powrót na górę strony