Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjno-uniwersytecka współpraca

Wymiana doświadczeń oraz doskonalenie kadry obu placówek - to główny temat rozmów Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila i Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały. Rozmowy prowadzone były podczas wizyty Rektora GUM w Szkole Policji.

Szefowie obu uczelni rozmawiali o możliwościach współpracy w zakresie doskonalenia kadr medycznych i policyjnych w obszarze wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i szeroko pojętej pierwszej pomocy. Zarówno w pracy policjantów jak i lekarzy oraz średniego personelu medycznego jest wiele obszarów, w których przedstawiciele obu profesji podejmują wspólne działania. Są to między innymi obowiązkowe badania osób zatrzymanych, które będą osadzone w policyjnych izbach zatrzymań czy udzielanie pomocy sprawcom ciężkich przestępstw, przy których zatrzymaniu użyto broni palnej.

Wzajemne doskonalenie kadr będzie tym bardziej efektywne, że zarówno Szkoła Policji jak i Gdański Uniwersytet Medyczny dysponują wysokiej jakości bazą szkoleniową wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia wspomagające doskonalenie już nabytych umiejętności i kształcenie nowych.
W trakcie rozmów wskazywano też na pojawiające się często w ostatnim czasie sytuacje gdy policjanci proszeni są o pilotaż do szpitala pojazdu z rodząca kobietą. GUMed dysponuje specjalnymi manekinami, na których można przećwiczyć całą akcje porodową. Taka wiedza i umiejętności mogłyby być przydatne dla kilku tysięcy policjantów posiadających uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jednym z elementów wizyty była obserwacja ćwiczeń doskonalących z zakresu taktyki i interwencji i udzielania pierwszej pomocy. Towarzyszący Rektorowi GUMed Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Andrzej Basiński zwrócił również uwagę na szerokie możliwości wzajemnego doszkolenia kadr w zakresie medycyny ratunkowej, w tym także udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań bojowych.
Kontakty naukowe obu uczelni rozwijają się intensywnie od kilku lat. Ich wymiernych efektem jest coroczna konferencja naukowa organizowana w słupskiej Szkole Policji oraz udział kadry naukowej GUMed podczas kolejnych edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Policjantów z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Szefowie obu uczelni wyrazili także wolę podpisania w najbliższym czasie porozumienia o współpracy, które dałoby możliwości nowych form wzajemnej współpracy.

 

Film Ćwiczenia z taktyki iinterwencji i pierwszej pomocy

Pobierz plik Ćwiczenia z taktyki iinterwencji i pierwszej pomocy (format mp4 - rozmiar 14.09 MB)

 

Powrót na górę strony