Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 23.07.2018

20 lipca br. z okazji obchodów Święta Policji, upamiętniających 99 rocznicę powstania Policji Państwowej, wizytę w Komendzie Głównej Policji, na zaproszenie Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka, złożyła Dyrektor Wykonawczy Europolu, Catherine de Bolle.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk odbył spotkanie bilateralne z Panią Catherine de Bolle, podczas którego omówiono kwestie dotyczące bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w Polsce i Europie oraz podkreślono potrzebę kontynuowania dobrej współpracy pomiędzy Polską a Europolem.

Dalsza część spotkania poświęcona była spotkaniu Dyrektora Wykonawczego Europolu z kierownictwem wszystkich służb współpracujących z Europolem. Wzięli w niej udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Renata Szczęch oraz szefowie lub zastępcy szefów służb: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, a także kierownictwo Biur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja, ilustrująca zakres współpracy Polski z Europolem. Przedstawiciele poszczególnych służb zaprezentowali zakres współpracy z Europolem, zgodnie z ich kompetencjami oraz wskazali na planowane kierunki jej rozwoju.

Jako filar udanej współpracy zgodnie wskazano działania, jakie podejmują polskie organy ścigania i służby z Europolem w celu wspierania państw członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości międzynarodowej, terroryzmu oraz szczególnym formom przestępczości, mających wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii.

Komendant Główny Policji podkreślił rolę wymiany informacji w walce z najważniejszymi zagrożeniami, a także wskazał na konieczność promowania dostępu do systemów teleinformatycznych Europolu dla jak najszerszego grona przedstawicieli polskich organów ścigania. Zarówno Pan Komendant jak i przedstawiciele innych służb podkreślili potrzebę wzmacniania współpracy również poprzez wzmacnianie i rozwój polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu w kierunku odzwierciedlenia multiagencyjnego i horyzontalnego podejścia Polski do zwalczania przestępczości.

Po porannej dyskusji Pani Dyrektor Catherine de Bolle wzięła udział w centralnych obchodach Święta Policji, które odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

KGP

  • Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji
  • Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji
  • Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji
  • Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji
  • Wizyta szefowej Europolu w Komendzie Głównej Policji
Powrót na górę strony