Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinsp. Helena Michalak Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helenę Michalak. Podczas Lubuskich Obchodów Święta Policji, odbyła się uroczystość jej wprowadzenia

Lubuska Policja ma od wtorku /24 lipca/ nowego szefa. Została nim nadinsp. Helena Michalak, która już wcześniej obejmowała kierownicze stanowisko w Lubuskiej Policji. Była Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadzorując pion logistyczny. Wysokie kompetencje, zaangażowanie i pełen profesjonalizm sprawiły, że w styczniu 2016 roku została Zastępcą Komendanta Głównego Policji. Będąca wówczas w stopniu insp. Helena Michalak mówiła wtedy: Z jednej strony ogromne wyróżnienie, ale z drugiej strony dobrze wiem, że wielka odpowiedzialność spoczywa na moich barkach. Mam nadzieję, że moja wiedza, moje doświadczenie i również mój zespół, z którym będę współpracowała, pozwoli mi podołać temu zadaniu” . Dziś już wiemy, że zadanie to zostało wykonane w pełni. Jak powiedział we wtorek /24 lipca/ w Gorzowie Wlkp. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński: „...dzięki pani generał Helenie Michalak zrealizowano niemal w 100% Program Modernizacji służb...”. W podobnym tonie wypowiadał się Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk„Pomimo, że z mojego punktu widzenia strata Pani generał jest stratą przeogromną i ciężko mi było tę decyzję Pani Komendant zaakceptować, to nie mam żadnych wątpliwości, co do tego, że Ona jest do tego przekonana, a Wam bardzo potrzebna. Dziękuję Pani generał za trud i wysiłek włożony w tę służbę. Pasmo logistycznych sukcesów Polskiej Policji to Pani zasługa”.

Ale nadinsp. Helena Michalak podobną estymą, zaufaniem i uznaniem cieszy się wśród lubuskich policjantów, którym jest doskonale znana. Dlatego z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. życzymy, aby doświadczenie, kompetencje oraz wiedza i wyjątkowa determinacja oraz zaangażowanie do pracy Pani generał, w połączeniu z docenianym przez najwyższych przełożonych profesjonalizmem lubuskich policjantów, stanowiło modelową symbiozę, owocującą bezpieczeństwem Lubuszan.

*   *   *

Nadinspektor Helena Michalak urodziła się 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości - absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie logistyki w bezpieczeństwie kraju w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Szlify oficerskie zdobyła w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którą ukończyła w 2000 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim gdzie też zdobywała i doskonaliła swoje umiejętności zawodowe pełniąc służbę m.in. w pionie zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, czy w Wydziale Finansów tej jednostki. Od 2001 roku piastowała stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., gdzie w 2001 roku została najpierw Kierownikiem Sekcji I Wydziału Finansów, a następnie w 2002 roku Kierownikiem Sekcji do spraw Budżetu i Wydatków Osobowych. Kolejnym etapem było objęcie w 2003 roku stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów tej jednostki, później w 2004 roku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji, Naczelnika Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej, aż wreszcie w 2011 roku została Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę na tym stanowisku pełniła do 14 stycznia 2016 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał ją na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Helena Michalak w lipcu 2016 r. odebrała nominację generalską. Jest ona drugą kobietą w historii Policji, która została mianowana na stopień generalski i jedyną, która obecnie pełni służbę. Od 24 lipca 2018 jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp.

 

ro KGP na podstawie materiałów ZP KWP Gorzów Wlkp.

Powrót na górę strony