Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcicli Święto Policji własną krwią

Kilkudziesięciu policjantów Szkoły Policji w Słupsku honorowo oddało krew, chcąc tym szlachetnym gestem uczcić przypadające 24 lipca święto polskiej Policji. Donatorzy w mundurach odwiedzili stację krwiodawstwa popołudniem, po zakończonych zajęciach.

Honorowe oddawanie krwi to także jeden z wymiarów służby innym. Słuchacze Szkoły Policji bardzo mocno utożsamiają się z takimi postawami, tym bardziej, że jeszcze niedawno „w cywilu” wielu z nich udzielało się aktywnie w różnego rodzaju akcjach wolontaryjnych. Przypadająca w tym tygodniu 99. rocznica przyjęcia przez Sejm RP Ustawy o Policji była pretekstem, aby również w wymiarze wolontaryjnym zrealizować hasło „Pomagamy i chronimy”.

W słupskiej Szkole Policji aktywnie działa też policyjny Klub Krwiodawców HDK PCK. To właśnie jego członkowie, poprzez własny przykład, pokazują młodym policjantom że honorowe oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem, a daje wiele satysfakcji. Ich krew być może uratuje komuś życie...
W czasie ostatniej akcji zebrano łącznie 13 litrów tego życiodajnego płynu.

Powrót na górę strony