Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego

Data publikacji 28.07.2018

W garnizonie świętokrzyskim dziś odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, które miały miejsce na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. W tym ważnym dniu dla funkcjonariuszy, kiedy dziękowano im za codzienną służbę, zwracano również szczególną uwagę na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 99. rocznicę utworzenia Policji. Uroczystość swą obecnością zaszczycili Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, mieszkańcy naszego regionu oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego, służb mundurowych, a także duchowieństwa.

Mszą Świętą o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach sprawowaną w intencji policjantów rozpoczęły się uroczyste obchody. Przewodniczył jej Biskup Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Wspaniałą oprawę mszy zapewnił Chór Parafii Garnizonowej w Kielcach, a także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Kolejno wszyscy udali się na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, gdzie miała miejsce druga część obchodów.

Medale, awanse i nagrody

Zanim uhonorowano codzienne starania funkcjonariuszy i ich służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, do wszystkich zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak, gospodarz dzisiejszej uroczystości. Przede wszystkim podkreślał on, że dzisiejsze święto to wyraz uznania dla każdego policjanta, który zasadniczo codziennie mierzy się różnego rodzaju niebezpieczeństwami. W swojej wypowiedzi odwołał się także do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także do patrona świętokrzyskiej Policji mjr Jana Piwnika "Ponurego".

Kolejno stróże prawa otrzymali nominacje na wyższe stopnie i medale. W tym roku w całym garnizonie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił łącznie 57 policjantów i pracowników Policji województwa świętokrzyskiego medalami „Za Długoletnią Służbę”, które podczas dzisiejszej ceremonii otrzymało 20 osób.

Następnie wręczono akty mianowania na kolejne stopnie z okazji Święta Policji. W całym garnizonie otrzymało je 1015 policjantów. Dziś z rąk Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach akty mianowania otrzymało 21 z nich. Wśród mianowanych na kolejne stopnie policyjne był także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkom. Andrzej Patrzałek, który otrzymał stopień podinspektora Policji.

Medale „Za zasługi dla Policji”

Święto policji to również okazja do podziękowania osobom, które przyczyniają się do wypełniania ustawowych zadań policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wystąpiło z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uhonorowanie osób, które podejmowały szereg działań przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Dziś „Medalami za zasługi dla Policji” wyróżniono Pana Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Panią dr Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Plebiscyt Dzielnicowy Bliżej Nas

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wraz z redakcją Echa Dnia podkreślając, jak ważna jest rola dzielnicowego w służbie społeczeństwu, a także przybliżając ich pracę, zorganizowały plebiscyt na najbardziej przyjaznego dzielnicowego naszego województwa. Sylwetki dzielnicowych były w ostatnim czasie prezentowane na łamach gazety, a wyboru policjanta, który cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem wśród społeczności lokalnej, dokonali mieszkańcy naszego województwa. Dziś w trakcie ceremonii uhonorowano zwycięzców tego plebiscytu, którym gratulował Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W konkursie najwyższe miejsca zajęli:

I - asp. Dariusz Kucharski – Starszy Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu II Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach;

II - sierż. szt. Marek Żarski – Dzielnicowy Ogniwa Prewencji Komisariatu  Policji w Małogoszczu Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie;

III - st sierż. Mateusz Papaj – Dzielnicowy Gminy Baćwowice Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

W imieniu sierż. szt. Marka Żarskiego list gratulacyjny odebrał Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie podinsp. Tomasz Sołtysik.

Gratulacje, życzenia i podziękowania

Z okazji Święta Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński wystosował list do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Dariusza Augustyniaka, który odczytano podczas uroczystości.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w swojej wypowiedzi podkreślił jak wysokie jest poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa, zaznaczył że niekwestionowany wkład w to ma Polska Policja, a więc i świętokrzyscy funkcjonariusze. Przypomniał sytuacje gdy policjanci naszego garnizonu ratowali ludzi z płonącego budynku w Kielcach, czy chłopca pod którym załamał się lód. Komendant podziękował za służbę i pracę, policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji, a także emerytom i rencistom policyjnym.

Do wszystkich zebranych zwróciła się także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która podkreślała ciężką pracę stróżów prawa i życzyła codziennych powrotów z służby. Zaznaczyła, że "Dzielnicowy bliżej nas" to nie tylko hasło, ale odzwierciedlenie rzeczywistości oraz że służymy razem dla ludzi.

W dzisiejszej uroczystości udział wziął także Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, a także Dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba oraz Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik.

Na placu wraz ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, były także także poczty sztandarowe jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. O starannie dobraną oprawę muzyczną zadbała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która znacznie wzbogaciła i podniosła rangę uroczystości. Patronat nad uroczystością objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joahim Brudziński.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • "Razem dla ludzi" - wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
Powrót na górę strony