Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 29.07.2018

Dzisiaj blisko 3 tysięczny garnizon podlaski Policji obchodzi swoje święto. W Białymstoku przy Pomniku Mordu Katyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjantów. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a także kadra kierownicza podlaskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. Tegoroczne obchody przypadają w 99. rocznicę powstania Policji Państwowej i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Polska Policja istnieje już 99 lat. Dzisiaj swoje święto obchodzi podlaski garnizon Policji, w którym służbę pełni 2 866 funkcjonariuszy (w tym 586 kobiet i 2 280 mężczyzn) i pracuje 913 pracowników Policji.

W wojewódzkich obchodach Święta Policji, które rozpoczęły się na Rynku Kościuszki obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, delegacja złożyła kwiaty pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz Pomnikiem Danuty Siedzikówny ps. Inka. Z Parku Planty uczestnicy dzisiejszego święta udali się pod Pomnik Mordu Katyńskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Rozpoczęła się ona od podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu Polski. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, który przywitał przybyłych gości.

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta przyznano medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 886 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 74 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 382 policjantom, w korpusie podoficerów – 322, zaś szeregowych – 108. Awanse wręczali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 7 funkcjonariuszy zostało dziś wyróżnionych Medalami "Za Długoletnią Służbę". Medal ten przyznawany jest jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 5 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 6 osób.

Za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej Związku i środowiska policyjnego, a w szczególności za aktywne wspieranie działania Związku, Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniło 3 osoby medalem 25-leciem Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenia wręczyli Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztof Wierzbicki oraz Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego podinspektor Wojciech Chociej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wręczył podinspektorowi Hubertowi Lewandowskiemu list gratulacyjny i nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za rozwikłanie sprawy zabójstwa kobiety sprzed 7 lat. Jego skrupulatna i rzetelna praca doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego przestępstwa oraz odnalezienia ciała zamordowanej kobiety.

Gratulując wyróżnionym awansów oraz odznaczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński powiedział: „Zawsze jesteście na czas. Zawsze tam, gdzie być powinniście. Ci co was potrzebują, zawsze mogą na was liczyć. Słowa roty ślubowania wypełniacie wzorowo, za co wam dziękuję.”

Natomiast Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach skierował do wszystkich podlaskich funkcjonariuszy wyrazy wdzięczności oraz uznania za trud i wysiłek wkładany w realizację zadań służbowych, jednocześnie podkreślając: „Potraficie, nie zważając na trudy i niedogodności, z uporem, determinacją i niezbędną wrażliwością realizować podstawową misję jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi”.

Z kolei gospodarz dzisiejszych uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podziękował swoim funkcjonariuszom za rzetelną i pełną wyrzeczeń codzienną służbę realizowaną na rzecz społeczeństwa, życząc im: „dalszych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa”.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada  Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych.

 

 

 

Powrót na górę strony