Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi

Data publikacji 30.07.2018

Z udziałem Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach odbyły się wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie uroczystości, poświęcone piętnastej rocznicy tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi. Tradycyjnie już Msza Święta w intencji poległego policjanta celebrowana została w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Nabożeństwo koncelebrowane było przez Arcybiskupa Miami Thomasa Wenskiego z udziałem Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka.

W będzińskim garnizonie Policji odbyły się wczoraj uroczystości upamiętniające tragiczną śmierć poległego na służbie sierż. Grzegorza Załogi - policjanta, który 15 lat temu wypełnił rotę złożonej przysięgi do końca. Uroczystości, poświęcone kolejnej rocznicy śmierci policjanta, odbyły się w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej. Swoją obecnością hołd tragicznie zmarłemu oddał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji, z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofem Justyńskim na czele. Wśród uczestników nabożeństwa nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, policjantek i policjantów będzińskiego garnizonu, z reprezentującym ich Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie insp. Arkadiuszem Więckiem oraz delegacji policjantów z ościennych jednostek. Na Mszy Świętej obecni byli także rodzice Grzegorza Załogi. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wiązanki kwiatów na grobie sierż. Grzegorza Załogi na cmentarzu parafialnym w miejscowości Chechło przez delegację będzińskich stróżów prawa.

Wspomnienie o świętej pamięci sierżancie Grzegorzu Załodze.

W szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji KSP w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym KPP w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Jego służba była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. W dniu 10 sierpnia 2003 roku Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie pościgu uciekający przestępca postrzelił śmiertelnie w głowę Grzegorza Załogę.

W uznaniu bohaterskiego czynu, świętej pamięci Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta Policji oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Komendant Główny Policji uhonorował policjanta wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Główniej Policji. W budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, z inicjatywy będzińskich policjantów, odsłonięta została tablica pamiątkowa, poświęcona świętej pamięci sierżantowi Grzegorzowi Załodze. Tragiczna śmierć policjanta nie pozostała obojętna również władzom samorządowym i mieszkańcom miasta, z inicjatywy których imieniem sierżanta Grzegorza Załogi nazwano jedną z ulic będzińskiego Osiedla Górki Małobądzkie. Ponadto, zgodnie z wolą pracowników, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach, od dnia 24 października 2003 roku nosi imię ku pamięci policjanta, służącego w będzińskim garnizonie.

(KWP w Katowicach / kp)

 

 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi
 • Uroczystości w XV rocznicę śmierci sierż. Grzegorza Załogi

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.77 MB)

Powrót na górę strony