Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisano porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu przez KWP we Wrocławiu oraz KWP w Libercu

Data publikacji 10.08.2018

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania nowego mikroprojektu na pograniczu polsko-czeskim. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Andrzej Łuczyszyn i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ekonomicznych w Libercu - plk. Ing. Vladimir Libnar, którzy podpisali Porozumienie o współpracy w ramach mikroprojektu przeznaczonego do realizacji ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Celem porozumienia jest realizacja mikroprojektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim.

Spotkanie było poświęcone przygotowaniu wspólnego wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, omówieniu konkretnych działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, podziału zadań pomiędzy partnerów i ustalenie budżetu.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń m. in. w zakresie poszukiwania osób zagubionych na terenach leśnych i górskich, realizację wspólnych szkoleń, w tym specjalistycznego szkolenia językowego, ćwiczeń zgrywających, wydanie dwujęzycznej broszury informującej o sposobie zachowania się w przypadku zagubienia przez mieszkańca, turystę pogranicza .

W realizację działań po stronie polskiej będą zaangażowane następujące jednostki: KWP we Wrocławiu, KPP w Zgorzelcu, KPP w Lubaniu, KPP w Złotoryi, KPP w Bolesławcu i KPP w Lwówku Śląskim, po stronie czeskiej Komenda Wojewódzka Policji w Libercu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czeskiej policji: JUDr. Daniel Hořejší - kierownik wydziału ds. projektów KWP w Libercu, Ing. Lucie Ducháčková – OSČ KŘP LK - specjalista ds. projektów KWP w Libercu, nprap. Martin BARTOŠ oraz  nadkom. Eliza Ściborska – Naczelnik  Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu i Pani Violetta Bąkowska.

Jest to kolejna wspólna inicjatywa na pograniczu polsko-czeskim. W marcu 2018 r. zakończono realizację wspólnego mikroprojektu pn. Razem dla bezpieczeństwa,  a obecnie realizowany jest kolejny projekt flagowy Drugstop.

(KWP we Wroclawiu / wsz)

  • Podpisano porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu przez KWP we Wrocławiu oraz KWP w Libercu
  • Podpisano porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu przez KWP we Wrocławiu oraz KWP w Libercu
  • Podpisano porozumienie dotyczące realizacji wspólnego projektu przez KWP we Wrocławiu oraz KWP w Libercu
Powrót na górę strony