Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - podsumowanie policyjnych działań

Data publikacji 10.08.2018

Wczoraj w całej Polsce policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem tych cyklicznych działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wczoraj warmińsko - mazurscy policjanci wzięli udział w ogólnopolskich działaniach  „NURD” czyli „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale także przyglądali się, jak piesi i rowerzyści wywiązują się ze swoich obowiązków. Głównym celem tych cyklicznie prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników ruchu, których praktycznie nie chroni nic poza własnym rozsądkiem i odpowiedzialnym stosowaniem się do obowiązujących przepisów.

Policjanci w trakcie wczorajszych działań  zwracali szczególną uwagę na miejsca, w których może dochodzić do wykroczeń popełnianych wobec pieszych lub przez  pieszych i rowerzystów. Odnotowali łącznie 35 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych. Wśród nich znalazły się m.in. takie, które polegały na nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych. Ponad 40 wykroczeń popełnili rowerzyści, natomiast piesi byli sprawcami 142 wykroczeń. Najwięcej - bo 122 polegało na przechodzeniu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Olsztyn

Ponad 70 policjantów na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego czuwało nad bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze podczas działań NURD korzystali także z kamer olsztyńskiego systemu ITS. Ostatecznie ujawnili blisko 30 nieprawidłowych zachowań. Niepokojący jest fakt, że połowę z tych wykroczeń popełnili sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

Lidzbark Warm.

Podczas wczorajszych działań lidzbarscy policjanci byli wspomagani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Bezled. W ich trakcie zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców. Pierwszy z nich to 47-latek, który został skontrolowany w gminie Orneta. Mundurowi zwrócili uwagę na „niepewną” jazdę kierującego osobowym volkswagenem. Mężczyzna co chwilę zjeżdżał na pobocze. Okazało się, że mieszkaniec gminy Orneta był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W dodatku 47-latek posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony przez lidzbarski sąd na okres 4 lat, do lutego 2021 roku. Równie nieodpowiedzialnie zachował się 38-letni mieszkaniec Ornety, kierujący rowerem. Do kontroli został zatrzymany na ulicy 1 Maja. Podczas badania alkosensorem okazało się, że mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zgodnie z kodeksem wykroczeń został ukarany mandatem.

  • Działania NURD
    Działania NURD
  • Działania NURD
    Działania NURD

Uważaj przy przejściu, uważaj na przejściu

Oznaczone przejścia dla pieszych nie dają gwarancji bezpieczeństwa. To miejsca, gdzie przecinają się drogi kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by każdy z uczestników ruchu drogowego właśnie przy przejściu zachowywał szczególną ostrożność i stosował się do przepisów ruchu drogowego. Kierowcy muszą pamiętać o swoich obowiązkach względem pieszych. Pieszych natomiast także obowiązują przepisy, do których muszą stosować się w trosce o własne bezpieczeństwo. Tylko wspólne działanie tych dwóch grup da wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa.

Dla przypomnienia:

Kierowcy muszą pamiętać, że wykroczenia względem pieszych mogą mieć bardzo tragiczne skutki. Nieprawidłowe zachowania, które mogą realnie zagrażać bezpieczeństwu pieszych to m.in.:

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszym,

- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych  i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,

- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,

- naruszenie  zakazu rozdzielania kolumn pieszych,

- jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

- naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu  i na taki czas by umożliwić  pieszym swobodny dostęp  do pojazdów komunikacji  publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,

- inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych.

Sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego muszą z kolei pamiętać, że oprócz praw mają także obowiązki. Receptą na bezpieczeństwo w przypadku pieszych i rowerzystów jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, respektowanie zakazów, a także - stosowanie się do zasad: ograniczonego zaufania oraz szczególnej ostrożności.

Zgodnie z art.13.1. prawa o ruchu drogowym: „ pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust.2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4.Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

5.Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6.Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7.Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8.Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym (art. 14 Ustawy Prawo o ruchu drogowym)  zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

mk/rp/mk/in

 

Powrót na górę strony