Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji

Data publikacji 21.08.2018

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, na zaproszenie strony chorwackiej, w dniach 20-21 sierpnia br. w Rjece odbył spotkanie robocze z Zastępcą Generalnego Dyrektora Policji Chorwackiej Panem Draženem Vitezem.

Jednym z obszarów aktywności służby prewencyjnej, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Jest to nie tylko wymiana doświadczeń z obszaru profilaktyki społecznej w ramach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN), czy też codzienna realizacja konwojów osób pozbawionych wolności – głównie drogą lotniczą, których tylko w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano 165 transportując blisko 400 zatrzymanych.

Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną - są organizowane przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym. W składzie polskiej delegacji nie mogło więc zabraknąć p.o. dyrektora Biura Prewencji – mł. insp. Roberta Kumora oraz insp. Rafała Wasiaka reprezentującego BMWP KGP. Stronę chorwacką reprezentowali, oprócz Zastępcy Szefa Policji Republiki Chorwacji Pana Drażena Witeź, Komendant Policji Regionu Primorsko-Goranska Pan Tomislav Dizdar, Komendant Policji Regionu Istarska Pan Alen Klabot, a także chorwaccy koordynatorzy projektu i funkcjonariusze pracujący razem z polskimi policjantami. W spotkaniu, z racji jego ściśle roboczego charakteru, uczestniczyła również szóstka z dwunastki polskich policjantów obecnie pełniących służbę na chorwackim wybrzeżu.

Warto przypomnieć, że polscy policjanci realizują zadania w polsko-chorwackich patrolach w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem” od 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę przez okres miesiąca. Obecnie współpraca ta została znacznie zintensyfikowana i służba pełniona jest przez dwunastkę polskich policjantów przez okres całych wakacji. Wynika to przede wszystkim ze znacznie wzmożonego ruchu turystycznego, albowiem jak się szacuje, w sezonie wakacyjnym nad Adriatykiem jednocześnie wypoczywa kilkaset tysięcy Polaków. Z racji nieco odmiennych zadań niż w kraju, przede wszystkim mających charakter propomocowy, co podkreślają polscy policjanci, spotykają się z wyrazami ogromnej sympatii ze strony naszych rodaków. Podobnie wskazują na bardzo ciepłe przyjęcie przez stronę chorwacką.

Zastępca Generalnego Dyrektora Policji Chorwackiej Pan Dražen Viteź, ocenił poziom polsko-chorwackiej współpracy w zakresie prewencji na bardzo wysoki - wręcz modelowy, podkreślając profesjonalizm, zaangażowanie i otwartość polskich policjantów, przy czym ma odniesienie, albowiem w sezonie wakacyjnym podobna współpraca prowadzona jest z kilkunastoma krajami nie tylko europejskimi, bo w 2018 r. służbę w Chorwacji pełnią również chińscy policjanci. Wyraził nadzieję na pogłębienie dalszej współpracy również w innych obszarach, w tym w zakresie edukacji i służby kryminalnej. Komendanci regionalni wskazali na szereg przykładów zdarzeń w bieżącym sezonie, których prawidłowa obsługa - bez udziału polskich policjantów – byłaby znacznie utrudniona bądź wręcz niemożliwa.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, podziękował za tak wysokie noty współpracy, równie wysoko oceniając stronę chorwacką. Jednocześnie w imieniu polskich policjantów podziękował za życzliwe ich przyjęcie, a przede wszystkim za efektywną codzienną służbę na rzecz polskich turystów.

Nadinsp. Jan Lach podkreślił, że polska Policja prowadzi podobną współpracę z Bułgarią oraz Włochami, finalizacji dobiegają uzgodnienia z Czechami, niemniej jednak współpraca z Chorwacją prowadzona jest najdłużej i na największą skalę.

Generał Jan Lach wyraził przekonanie o konieczności rozwijania dalszej współpracy, albowiem szacuje się, że w bieżącym roku padł kolejny rekord liczby Polaków odwiedzających Chorwację.

Przypomnieć należy, że do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy celem podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli. Zadania te są więc zbieżne z realizowanymi przez polskie służby dyplomatyczne dlatego też pomimo, że Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu nie jest stroną Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, faktycznie bezpośrednio współpracuje z polskimi policjantami. Z tego też powodu na spotkaniu nie mogło zabraknąć Pani Dagmary Luković Konsul RP I radcy Kierownika Referatu Konsularnego Ambasady RP w Zagrzebiu, która wskazała na bardzo wysoki poziom profesjonalizmu polskich policjantów. Wszystkich poznała osobiście i pozostaje z nimi w codziennym kontakcie telefonicznym.

Aspekty współpracy polskiej służby dyplomatycznej z polskimi policjantami pełniącymi służby na terenie Chorwacji zostały pogłębione podczas odrębnego roboczego spotkania zorganizowanego przez Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu Pana Andrzeja Jasionowskiego. Pan Ambasador podziękował za dotychczasową współpracę wskazując na wysoki poziom profesjonalizmu i zaangażowania polskich policjantów, dzięki którym możliwe jest zagwarantowanie Polakom na terenie Chorwacji szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i opieki państwa polskiego na tak wysokim poziomie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów co do dalszej optymalizacji rozwiązań w zakresie współpracy na linii Policja – MSZ.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
 • Wizyta studyjna Zastępcy Komendanta Głównego Policji w Chorwacji
Powrót na górę strony
Polska Policja