Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy batalionu „Pięść”

22 sierpnia br. w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy kontrwywiadu Armii Krajowej z batalionu „Pięść”, zgrupowania „Radosław”, poległych 22 sierpnia 1944 r. w walkach o Dworzec Gdański. Tablicę umieszczono na terenie Klubu Sportowego Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. W uroczystości wzięli udział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak.

– Tablica, którą odsłaniamy, upamiętnia poległych w walce żołnierzy kontrwywiadu, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny największą ofiarę – powiedział wiceprezes IPN Jan Baster podczas uroczystości. – Niech to miejsce przypomina o bohaterstwie tamtych dni, naznaczonych krwią Polaków dążących do odzyskania upragnionej wolności.

Uroczystość, zorganizowana przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Instytut Pamięci Narodowej, zgromadziła licznych gości. Głos zabrali także poseł na Sejm RP Andrzej Melak, który odczytał list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka, przedstawiciel dzieci żołnierzy Batalionu „Pięść” Roman Bielański, syn Ryszarda Bielańskiego ps. „Rom” i honorowy prezes Klubu Sportowego „Polonia” Jerzy Piekarzewski. Tablicę odsłonili Maciej Materka, Jan Baster i Roman Bielański.

(IPN/BKS KGP/ zdj. Andrzej Chyliński)

  • tablica upamiętniająca żołnierzy batalionu „Pięść”
  • tablica upamiętniająca żołnierzy batalionu „Pięść”
Powrót na górę strony
Polska Policja