Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod siedzibę Posterunku Policji w Małdytach

Data publikacji 27.08.2018

Dzięki staraniom wielu osób – przede wszystkim władz i mieszkańców gminy Małdyty, a także kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – po siedmiu latach przerwy policjanci wracają do Małdyt, aby w zupełnie nowych warunkach służyć tutejszej społeczności.

Dzisiaj o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Posterunku Policji w Małdytach. Zgromadzonych gości powitał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który w swoim przemówieniu podkreślił:

Nowy budynek Posterunku Policji w Małdytach to godne warunki pracy dla policjantów, a co za tym idzie – efektywniejsza służba. To także powrót policjantów do miejsca, gdzie byli potrzebni, to komfort i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Jesteśmy tu, aby im służyć i nieść pomoc, gdy będą jej potrzebować. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę posterunku. Jestem pewien, że to, co dzisiaj jest początkiem inwestycji, już niebawem będzie prze długie lata dobrze służyć mieszkańcom Małdyt i okolic”.          

W uroczystym apelu wzięli udział m.in. Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki, Marcin Krajewski Wójt Gminy Małdyty, Mirosław Cymer Przewodniczący Rady Gminy Małdyty, nadkom. Marcin Danowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, ks. Roman Thiel Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Małdytach, ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie, Roman Wenelski Dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach, kadra kierownicza warmińsko - mazurskiego garnizonu Policji, przedstawiciele służb mundurowych.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem po odczytaniu i podpisaniu aktu erekcyjnego nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, a następnie jego poświęcenie.

Początki tej inwestycji sięgają listopada 2017 roku, kiedy to Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski podpisał akt notarialny przekazujący teren pod budowę posterunku. Następnie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia odpowiedniego projektu obiektu i wykonawcy inwestycji.

Autorem projektu Posterunku Policji w Małdytach jest Pracownia Projektowa ACON z Olsztyna, a wykonawcą inwestycji - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z Wronek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 milion 783 tysiące złotych, które pochodzą z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020.

Zakończenie budowy posterunku planowane jest jeszcze w tym roku.

Przy okazji budowy nowego  posterunku warto wspomnieć o oddanym do użytku w listopadzie 2017 roku Posterunku Policji w Wydminach. Po pięciu latach przerwy posterunek ponownie został uruchomiony. Decyzję o jego przywróceniu podjęto na prośby mieszkańców, które wyrażali podczas konsultacji społecznych organizowanych przy przygotowywaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na wniosek Wójta Gminy Wydminy. Mieszkańcy argumentowali potrzebę istnienia posterunku tym, że codzienny kontakt z policjantem pozwoli na bieżące zapoznanie się z problemami lokalnej społeczności oraz szybką i właściwą reakcję na łamanie prawa, co w konsekwencji podniesie poczucie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Posterunek Policji w Wydminach mieści się w pomieszczeniach należących do gminy. Służbę w posterunku pełni pięciu policjantów w wyremontowanych trzech pomieszczeniach. Pokrycie kosztów remontu, wyposażenia lokalu w meble i łączność było możliwe dzięki środkom pochodzącym z budżetu Policji.

Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie dwóch Posterunków Policji w Dubeninkach oraz Kolnie. Rozpoczęliśmy także inwestycje dotyczące budowy nowego Komisariatu Policji w Korszach oraz nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Ponadto trwają prace remontowe m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Komisariacie Policji w Biskupcu. Wkrótce rozpocznie się także remont w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu.

in

Powrót na górę strony